Hva er samordnet rapportering?

Samordnet rapportering er pliktig i hht forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister.

Samordnet rapportering er en pliktig rapportering av medlemsopplysninger og organisasjonsopplysninger til Norges idrettsforbund. Dette fremkommer av Forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister §3.

Det er mulig å sende inn søknad om kompensasjon for moms på varer og tjenester samtidig med samordnet rapportering.

Fikk du svar på det du lurte på?