Momskompensasjon

Idrettslaget må ha årsmøtegodkjent regnskap tilgjengelig for å kunne søke om momskomensasjon.

For å få godkjent søknaden om momskompensasjon, må organisasjonen være registrert i frivillighetsregisteret.

Søkere med brutto driftskostnader over 5 millioner må laste ned søknaden etter utfylling og få den godkjent av revisor før den kan behandles. Signert revisorrapport skal lastes opp som PDF-fil. Revisorrapport 2024 (nedlastbar word-fil)

Velg "Endre søknad" for å legge til revisorrapporten. Inntil dette er gjort vil søknaden ha status "Ufullstendig".

Bekreftelse på innsendt søknad blir sendt på e-post.

 

Les mer om momskompensasjonsordningen her.

Se videoveiledning for søknad om momskompensasjon: