Brreg

Idrettslaget skal her angi formål, signaturrett og prokura.

Dette punktet har blitt flyttet ut av samordnet rapportering. Så dette trenger du nå ikke lengere å svare på under samordent rapportering. Du kan finne det under Organisasjon og andre opplysinger til brreg.

Formål

  • Velg aktivitetskategori - viktig at den første kategorien er "1200 idrett"
  • Velg underkategorier, dersom idrettslaget har det
  • Velg alternativene som passer for idrettslaget

brreg1v2.jpg

Signaturrett

Velg de signaturrettene idrettslaget har vedtatt i årsmøtet.

brreg2v2.jpg

Prokura

Velg de prokurarettighetene som er vedtatt i årsmøtet.

brreg3v2.jpg

 

Hvordan sende inn endringer til Brønnøysundregisterne