Innsending til Brønnøysundregistrene

Dersom idrettslaget skal søke om organisasjonsnummer, eller har gjort endring i styresammensetning, i kontaktopplysninger, signatur eller prokura, må opplysningene sendes til Brønnøysundregistrene.

Innsending av opplysninger til Brønnøysundregistrene gjennom KlubbAdmin, er det samme som om du sender "Samordnet registermelding" direkte via Altinn. Forskjellen er at om det blir gjort fra Altinn, MÅ det også gjøres i KlubbAdmin. Dette fordi det ikke er utveksling av informasjon FRA Brønnøysundregistrene -> KlubbAdmin, kun FRA KlubbAdmin -> Brønnøysundregistrene. Leder må signere og sende inn endringere til Brønnøysundrigisterne.

 

For å søke om organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene trenger du:

  • Oppdatert styresammensetning
  • Fødselsnummer og etternavn på alle styremedlemmer

 

Disse dokumentene må være med i innsendingen til Brønnøysundregisteret:

  • Dokumentasjon som viser vedtak om signatur.
  • Lov (idrettslagets/org.leddets vedtekter).
  • Årsmøteprotokoll (dokumenttype protokoll). 
  • Stiftelsesdokument.

Merk: Selv om årsmøteprotokollen inneholder informasjon om vedtak om signatur, må det likevel lastes opp som egen dokumenttype. (Årsmøteprotokollen kan lastes opp for begge dokumenttyper).

 

Fyll ut "Andre opplysninger til Brønnøysundregistrene"

  • Formål
  • Signaturrett
  • Prokura

 

For å sende inn

Velg "Jeg vil sende endringer utført i KlubbAdmin inn til Brønnøysundregistrene".

brreg_innsending.png