TA 2.85

Releaset tirsdag 19.september 2023.

Versjonens innhold:

KAMP / TURNERING

 • Omberamming
  • Nå vil alle vedlegg som evt. blir lagt ved søknaden fra klubb/lag bli slettet i det søknaden er behandlet av adm.org. (GDPR).
  • Ny søknadsmulighet "Søknad akutt årsak" tenkt til bruk når det f.eks. oppstår hendelser som gjør at kamper må flyttes tett på kamptidspunkt.
  • En fiks som gjorde at upubliserete dommeroppdrag dukket opp i søknader.

DIVERSE

 • LIVE Basketball
  • Ny LIVE-versjon "LIVE EasyBasketball"
 • LIVE Håndball