TA 2.70

Releaset tirsdag 05.juli 2022.

Denne versjonen's (TA 2.70) innhold/endringer:

ANLEGG

 • Reiseavstand mellom anlegg
  • Nytt valg under Innstillinger - Reisetid:
   • Mulighet for hvert særforbund å slå av og på om Google maps skal kalkulere reiseavstand mellom to ulike anlegg
   • Tabell, med filtreringsmuligheter, over reiseavstander mellom anlegg.
   • Mulighet å manuelt redigere reiseavstand mellom to anlegg.
   • De tre pkt over vil bli tilgjengelig for alle SF i neste versjon (pt. kun håndball).

DIVERSE

 • Forbedring tilknyttet sjekk av reservasjoner i Min Idrett når dommer og utøvere legges på kamp.
 • Bedre visning av bilde i Dommerprofil etter system-sikkerhetsoppdatering.
 • Endret tilgangsstyringen for hvem som har tilgang til og muligheten å gjøre endringer på Lagsiden.
 • Flere endringer tilknyttet LIVE håndball