Kom i gang med KlubbAdmin

Kom i gang med KlubbAdmin

Idrettens medlemssystem tilbyr full oversikt over medlemmer og aktive for idrettslag, idrettskretsene, særforbundene og NIF sentralt.

Kom i gang med Idrettens medlemssystem!

Det kan være at du mangler rettigheter.

Kontakt NIF Digital Support på telefon 21 02 90 90 eller support@idrettsforbundet.no

Forsøk å klikke på "glemt brukernavn/passord", før du kontakter NIF Digital Support på telefon 21 02 90 90 eller support@idrettsforbundet.no

 

 • Enkelt verktøy for opptak av medlemmer. 
 • Håndtering av grupper, lag og styret i idrettslaget
 • Betalingsløsning med konkurransedyktig prismodell og stor grad av valgfrihet for idrettslaget.
 • Dialog med medlemmene via kommunikasjonsløsninger
 • Ivaretar personopplysninger i tråd med Personvernlovgivningen (GDPR). 
 • Innsikt og analyser av utviklingen i idrettslaget.
 • Integrasjon med automatiserte økonomitjenester. 

Tilgang til Idrettens medlemssystem er gratis. Ingen etableringsgebyr, vedlikeholdskostnad eller supportavgift per år.

Ved fakturering betaler idrettslaget et gebyr per gjennomført betaling (uavhengig av antall utsendte krav og purringer) hvor pris er beroende på hvilken betalingsløsning som er benyttet for den enkelte transaksjon.

Utsendelse av SMS (varsel om betalingskrav, purringer eller generell distribusjon av informasjon) medfører en kostnad. 

Alle priser er å finne i NIF Digitals prisliste

Ved å ha full oversikt over medlemmene, vil idrettslaget spare tid på rapportering, økonomibehandling og administrasjon. Mer tid til aktivitet! 

Hvilken informasjon om medlemmene må idrettslaget ha? 

 • Navn
 • Fødselsdato
 • E-post 
 • Telefonnummer 

Fordeler ved å ha kontroll på medlemmene: 

 • Kontinuerlig oversikt over utførte betalinger og utestående fakturaer via Idrettens betalingsløsning
 • Kommunisere med medlemmene via e-post eller SMS 
 • Enkelt å ta ut rapporter

 

Medlemsansvarlig i idrettslaget kan registrere alle medlemmene i Idrettens medlemssystem, eller få hjelp av NIF Digital. 

NIF Digital tilbyr gratis import av medlemmer ved oppstart av Idrettens medlemssystem. 

Import anbefales for idrettslag med over 100 medlemmer. For oppstart og spørsmål om import, ta kontakt på support@idrettsforbundet.no eller på telefon 21 02 90 90. 

Mal for import 

For å tilfredsstille kravet om godkjent medlemssystem, må idrettslaget også foreta fakturering av medlemskontingent via medlemssystemet. Idrettslaget må da være registrert som brukersted for Online betaling, og opprette en brukerstedsavtale med Buypass. 

Det er formelle krav for å få opprettet en brukerstedsavtale, og dersom ikke alle forutsetningene er på plass kan dette være en prosess som tar tid. Det er derfor viktig å komme tidlig i gang. Prosessen for etablering av brukerstedsavtale med Buypass er nærmere beskrevet her.

brukerstedsavtale.png