Idrettslaget bruker et annet medlemssystem

Idrettslaget benytter et medlemssystem som har godkjent NIF-integrasjon, men ønsker å ta i bruk KlubbAdmin i stedet

  1. Opprett brukerstedsavtale med Buypass AS
  2. Bytt/velg medlemssystem 

 

Styreleder må logge inn i KlubbAdmin og velge medlemssystem. Klikk her for å lese mer om valg av medlemssystem, eller gå direkte til KlubbAdmin for å velge.

For å logge inn i KlubbAdmin, må du ha en bruker med Idrettens ID. Har du ikke Idrettens ID? Klikk her for å opprette bruker med Idrettens ID.

Dersom du er registrert som styrets leder, har du automatisk fulle rettigheter i KlubbAdmin.

 

 

Alle medlemmer er allerede oppdatert

Dersom idrettslaget har brukt et medlemssystem fra en leverandør med godkjent NIF-integrasjon, så er utgangspunket at alle medlemmer finnes i KlubbAdmin.

 

Overgangsperiode

Så fort idrettslaget har valgt KlubbAdmin, åpnes alle tilganger igjen. Og det er nå en overgangsperiode på 30 dager. Det betyr at medlemssystemet dere velger dere bort fra, fortsatt får oppdateringer om medlemmer fra NIF.

Etter disse 30 dagene stanses synkroniseringen, og leverandøren kan heller ikke lenger skrive til NIF. Det vil si at innbetalinger som kommer etter dette, ikke vil bli registrert hos NIF.

 

Utestående betalingskrav

Dersom du har utestående betalingskrav i gammelt medlemssystem, må du ta stilling til hvordan du vil håndtere disse. NIFs anbefaling er å kreditere eventuelle utestående krav, for så å fakturere disse på nytt fra KlubbAdmin.