Målbilde 2023 Digital produktutvikling

MEDLEMSUTVIKLING

 • Minidrett medlem
  • Forenkle medlemsadministrasjon og kontingentoppfølging
  • Forbedre integrasjon økonomisystemer
  • Tilrettelegge andre betaler av kontingent og avgifter
 • Minidrett Kurs
  • Utvidet støtte for oppfølging av kurs og deltakelse
  • Justering av løsning basert på innspill
 • Minidrett Roller/lag/grupper
  • Videreutvikle tjenester for IL og enkeltpersoner
  • Støtte frivillige roller og andre roller rundt IL
  • Lansert ny tjeneste for administrasjon lag/grupper
 • Minidrett Personvern 
  • Videreutviklet tjenesten basert på innspill fra IL
  • Etablert integrasjoner mot iSonen og eventuelt andre arrangementsløsninger
  • Etablert tilbud til særforbund og IL om integrert videoplattform med håndtering av Personvern og felles krav
 • Minidrett Politiattest (avhengig finansiering)
  • Etablert versjon 1.0 med grensesnitt for den enkelte og IL
  • Støtte for oppfølging av politiattest for trenere, dommere, lagledere/oppmenn og andre frivillige
  • Enkel oversikt for SF og IK – status

 

AKTIVITETSUTVIKLING

 • Idrettens ID (innmelding/bruk)
  • ungdom/foresatt R&D
  • forenkle brukerreisen /sms
  • Vipps Logg inn (med flere)
 • Minidrett Aktivitetsportal
  • (etablering - prototyp)​
 • Minidrett iSonen
  • Øke bruk Skiforbundet
  • Øke bruk Bedriftsidretten
  • Øke bruk idrettslag
  • Andre særforbund
 • Minidrett Lisens
  • Lansert første versjon av ny tjeneste med grensesnitt for IL, SF og kjøp

 

INNTEKTSUTVIKLING

 • Øke løpende inntekter til idrettslag gjennom Råtass
  • Antall idrettslag og partnere
 • Øke inntekter til idrettslagene gjennom Dugnadsspleis
  • Forenkle tjenesten gjennom integrasjon
 • Øke inntekter gjennom Idrettens annonseplattform
 • Øke transaksjonene gjennom Idrettens betalingsløsning
  • Øke andelen fakturert KA/IMS
  • Øke bruk og betaling iSonen
  • Lansert støtte kiosksalg
  • Forenkle avstemming og overføring mot regnskapssystemer