Tilgang til KlubbAdmin?

Tilgangsstyring til de ulike idrettssystemene baserer seg på funksjoner som tildeles personer. Noen av funksjonene kan tildeles i KlubbAdmin.

Alle som skal benytte seg av idrettens digitale systemer, må opprette en Idrettens ID. Når Idrettens ID er opprettet, kan ulike funksjoner tildeles denne personen.

Funksjonene som tildeles din person, gir ulike tilganger til å ta i bruk  applikasjoner på vegne av idrettslaget, feks. KlubbAdmin, SportsAdmin, Idrettskurs, iSonen og TurneringsAdmin. 

Merk: De som er registrert inn i hovedstyret får automatisk tilgang.

Sjekk først om du har tilgangen du trenger, før du ber om at det opprettes nye funksjoner knyttet til din person.

Dersom en ny funksjon skal opprettes 

  1. Velg Organisasjon -> Styre og verv fra toppmenyen.
  2. Velg fanen "Funksjoner og verv".
  3. Klikk "Opprett ny funksjon".
  4. Søk frem personen som skal få tilgang/tildeles funksjon. 
  5. Velg riktig person. De som er merket grønne, har en Idrettens ID. 
  6. Velg funksjonen som skal tildeles personen, fra nedtrekkslisten.

Nedtrekkslisten består av mange funksjoner, ikke alle er så relevante for idrettslag. Disse er de mest brukte:

Medlemsansvarlig - Gir tilgang til KlubbAdmin. 

Adm. leder (ansatt) - Gir tilgang til KlubbAdmin og SportsAdmin på lik linje som et styremedlem. 

Ansvarlig politiattest - Gir tilgang til å se, registrere og endre registrerte data om politiattest i KlubbAdmin, samt tilgang til å registrere politiattest på https://trener.nif.no.

Arrangementsansvarlig - Gir tilgang til å opprette arrangement i iSonen

Barneidrettsansvarlig - Registrerer en person som barneidrettsansvarlig i et idrettslag. 

Kursarrangør - Gir tilgang til Idrettskurs.

Org. ansvarlig KL - Gir tilgang til vedlikehold av egen og underliggende organisasjon(er) og funksjoner i disse.

Fikk du svar på det du lurte på?