Vedta medlemskontingent i årsmøte?

Det er idrettslagets årsmøte som vedtar hvor høy medlemskontingenten skal være. Periode for medlemskontingent løper fra 1.januar - 31.desember.

Det er mange idrettslag som vedtar sin medlemskontingent på inneværende års årsmøte. 

Det kan derimot være klokt å innføre en praksis med å vedta medlemskontingent for påfølgende år i foregående år. Med andre ord, ha som fast årsmøtepunkt å vedta kontingent for neste år allerede i inneværende år. 

Med et slikt vedtak kan idrettslaget å sende ut faktura på neste års medlemskontingent allerede før nytt kalenderår starter.

Vi minner og om at idrettstinget i 2019 vedtok en minstesats for medlemskontingent på 50 kr.

Fikk du svar på det du lurte på?