illustrasjon.jpg

Fakturering av familiekontingent i KlubbAdmin

Det er nå mulig å fakturere kontingent til familier som er knyttet i en familierelasjon.

 • Idrettslaget kan fakturere kontingent med familierabatt på Klubbnivå.
 • Kontingent for familie kan kun faktureres til medlemmer som inngår i en familierelasjon.
 • Familiekontingent kan aldri være under 100 kroner. (Minstesats er 50 pr medlem)
 • Ved fakturering av familiekontingent, vil sluttsummen automatisk deles på antall familiemedlemmer.
 • Fakturamottaker er som standard satt til den eldste i en familierelasjon. Dette kan endres manuelt.
 • Validering på at medlemmer som har fått enkelt kontingent ikke kan motta familiekontingent i samme periode.
 • Validering på at samme familie ikke kan faktureres familiekontingent flere ganger i samme periode.
 • Faktura viser alle familiemedlemmer og pris per medlem.
 • Fakturasøk som filtrerer på medlemskontingent «familie».
 • Fakturasøk som filtrerer på type avgift.

 

Viktige forutsetninger for å fakturere familiekontingent i første versjon.

 • Fakturer kun familiekontingent. Kan ikke fakturere sammen med andre enkeltkontingenter, enda.
 • Fjern alle unntak på familiemedlemmer på Klubbnivå.
 • Ingen sperre på minstesats på 50 per medlem, enda.
 • Dersom en eller flere i en familierelasjon tidlgere har mottatt enkeltkontingent for samme kontingentperiode: Resten av familiemedlemmene vil da få familiekontingent, men med fratrukket pris på tidligere fakturerte familiemedlemmer.

 

Veildning for fakturering av familiekontingent finnes her

 

Versjon to, utbedringer på fakturering av familiekontingent, forventes å lanseres i løpet av mars.

 • Sperre på minstesats. Ikke mulig å fakturere familie der pris per familiemedlem blir mindre enn 50 kr.
 • Familiemedlemmer med registrert unntak på klubbnivå vil ikke kunne faktureres familiekontingent før unntak er fjernet.
 • Familierelasjoner der en eller flere familiemedlemmer har fått enkeltkontingent, vil ikke kunne faktureres.
 • Familiekontingent kan faktureres sammen med andre enkeltkontingenter.
 • Nytt spesialfilter: Medlemmer uten familierelasjon.
 • Spesialfilter "Medlemmer som ikke er fakturert", skal ta hensyn til medlemmer med familiekontingent i nyeste kontingentperiode. (Løst 05.03.2021)