bryting-bullen_FotoPernilleIngebrigtsen.jpg

Endringer i KlubbAdmin

Vedr. registrer nytt medlem fra KlubbAdmin

Begrensning med å registrere nytt medlem fra KlubbAdmin vil bli innført i 2024.

Funksjonen ble fjernet 8. desember 23, men er lagt tilbake inntil videre med noen begrensinger.

Følgende roller har tilgang, og merk at det gjelder kun de som innhar rollene i den juridiske enheten, klubbleddet/hovedlaget:

 • Leder
 • Daglig leder 
 • Adm.leder (ansatt)

Det samme gjelder registrering av nye personer til styrefunksjoner og tilganger til KlubbAdmin, under menypunktet "Organisasjon" --> "Styre og verv".

 

 

NIFs anbefaling er at idrettslaget ser på tiltak for økt bruk av selvbetjent innmelding med innmeldingstjenesten https://medlemskap.nif.no allerede nå.

Innstillinger for innmeldingstjenesten finnes i KlubbAdmin. 

 

Bakgrunnen for denne endringen er blant annet:

 • Medlemmer registreres uten validering med fødselsnummer*.
 • Medlemmer kan bli registrert som medlem uten at de vet det.
  • Medlemmet får ikke anledning til å akseptere medlemsvillkår.
  • Medlemmet vet dermed ikke at det er medlem og hva det har forpliktet seg til.
  • Risiko for at det opprettes duplikater i idrettens sentrale database.
  • Risiko for forveksling av personer.
  • Redusert datakvalitet i norsk idrett.
 • Barn risikerer å bli registrert uten foresatte**.
 • Medlemmer blir feilregistrert og havner ikke riktig i organisasjonsstrukturen.
  • Medfører at medlemmet ikke blir tilgjengelig for særforbundet ved f.eks. lisenstildeling eller overgang.
  • Medlemmet risikerer å ikke kunne delta på aktivitet.

* Jf. Forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister §2 pkt 3, skal alle personer i idrettslagets medlemsregister være validert med fødselsnummer. 

** I de utfyllende reglene til forskriften, pkt 2.6 h) er det krav om at alle medlemmer under 15 år skal ha minst en foresatt.