Import av medlemmer

Dersom idrettslaget tidligere har benyttet et medlemssystem uten godkjent NIF-integrasjon, kan det være behov for å importere alle medlemmene til KlubbAdmin.

Dersom idrettslaget har valgt KlubbAdmin som sitt medlemssystem, kan NIF Digital Support bistå med en førstegangsimport av medlemsopplysninger.

Idrettslaget må da lage en Excel-fil etter et gitt format, slik at NIF Digital Support kan gjøre import.

Ved import til et fleridrettslag, er hovedregelen at medlemmene blir registrert på klubb-nivået. Dersom medlemmer skal knyttes til grupper for særidrett, må det bestilles en egen import for dette. Det må da lages en Excel-fil pr særidrettsgruppe (fotball, ski, håndball osv).

 

Merk: De fleste idrettslag har allerede har noen medlemmer liggende i KlubbAdmin. Dette kan være medlemmer som er registrert med styrefunksjoner som har blitt innrapportert ved samordnet rapportering.

Idrettslaget ha selv ansvar for å rydde opp i disse medlemskapene før en import.