Viktig melding - Endring ved epostutsending fra KlubbAdmin

Viktig melding - Endring ved epostutsending fra KlubbAdmin

Epostutsending fra KlubbAdmin vil fra og med 01.03.2021 ha avsenderadresse fra noreply@idrettsforbundet.no, og ikke fra klubbens epost- eller avsenders epostadresse som tidligere.

Feil i KlubbAdmin mandag 01.03.2021:
Alle eposter som er forsøkt sendt fra KlubbAdmin 01.03.2021 19:00 ble ikke sendt ut. Dette skyldes endringer hos vår leverandør av eposttjenester.


Endringer fra 01.03.2021: 

Avsenderadresse kan ikke lenger velges ved opprettelse av epostutesending i KlubbAdmin. 

KlubbAdmin vil fra 01.03.2021 bruke "noreply@idrettsforbundet.no" som avsender adresse. 

Svaradressen vil være som før og denne velges ved opprettelse av epostutsending i KlubbAdmin.

Endringer fra 09.03.2021:
Klubbnavn vises i tillegg som avsender av epost. 

Epost.png