epost.jpg

Endring ved epostutsending fra KlubbAdmin

Epostutsending fra KlubbAdmin vil fra og med 01.03.2021 ha avsenderadresse fra noreply@idrettsforbundet.no, og ikke fra klubbens epost- eller avsenders epostadresse som tidligere.

Avsenderadresse kan ikke lenger velges ved opprettelse av epostutesending i KlubbAdmin. 

KlubbAdmin vil fra 01.03.2021 bruke "noreply@idrettsforbundet.no" som avsender adresse. 

Svaradressen vil være som før og denne velges ved opprettelse av epostutsending i KlubbAdmin.

Endringer fra 09.03.2021:
Klubbnavn vises i tillegg som avsender av epost. 

Epost.png