Idrettslaget bruker et annet medlemssystem

Idrettslaget bruker et annet medlemssystem enn KlubbAdmin. Vi opplever at medlemsdata i KlubbAdmin og vårt medlemssystem ikke alltid stemmer. Hvordan få medlemsregisteret oppdatert og synkronisert med NIF?

Det er mange kommersielle leverandører med godkjent NIF-integrasjon. 

Hovedregelen er at alle henvendelser vedrørende medlemsregisteret skal rettes til leverandøren av medlemssystemet.

 

Merk: Det er forskjell på om medlemmet er validert med fødselsnummer eller bare vasket mot Folkeregisteret. Alle medlemmer som er norske statsborgere skal valideres med fødselsnummer

 

Noen vanlige problemstillinger

Feil:
Antall medlemmer i KlubbAdmin er ulikt antall medlemmer i  det valgte medlemssystemet til idrettslaget.

Løsning:
Rydd i medlemsregisteret. Meld ut personer som ikke lenger skal være medlem. Meld inn de som skal være medlem. Det skal være et en-til-en forhold mellom antall medlemmer dere ser i KlubbAdmin og i idrettslagets valgte medlemssystem. KlubbAdmin er "master" og er fasiten på hva som ligger i det sentrale registeret. Ta eventuelt kontakt med leverandøren av medlemssystemet.

 

Feil:
Et medlem ligger registrert med feil navn

Årsak og løsning:
Da er trolig ikke denne personen validert med fødselsnummer. Rett opp navnet i idrettslagets valgte medlemssystem og meld medlemmet til NIF.  Medlemmet må så bekrefte sin identitet, enten gjennom verifiseringen i medlemssystemet, eller han/hun kan opprette profil med Idrettens ID.

 

Feil:
Et medlem ligger registrert med feil fødselsdato

Årsak og løsning:
Da er trolig ikke denne personen validert med fødselsnummer. Rett opp fødselsdatoen i idrettslagets valgte medlemssystem og meld medlemmet til NIF. Medlemmet må bekrefte sin identitet enten gjennom verifiseringen i medlemssystemet, eller han/hun kan opprette en profil med Idrettens ID

 

Feil:
Personen er ikke synkronisert med NIF / har ikke NIF-id

Løsning:
Kontakt leverandøren av medlemssystemet.

 

Feil:
Det er duplikater i medlemsregisteret

Løsning:
Kontakt leverandøren av medlemssystemet og si hvilke det gjelder. Leverandøren kontakter NIF.