Hvorfor krever NIF at idrettslag skal bruke ett medlemssystem?

Forskrifter vedtatt av idrettsstyret pålegger NIF å ha kontroll på medlemsdata. Disse tallene legges til grunn for rapportering til myndighetene.

Jf. forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister, kan et idrettslag kun ha ett medlemssystem. 

Valg medlemssystem skal bekreftes til NIF. Jf. Utfyllende regler for registrering av medlemsopplysninger og rapportering til NIF pkt 1,1.

Det er styret i idrettslaget som vedtar hvilket medlemssystem som skal brukes, det kan enten være idrettens medlemssystem (KlubbAdmin eller IMS) eller et medlemssystem fra en leverandør som har godkjent integrasjonsavtale med NIF.

 

Fikk du svar på det du lurte på?