Hvorfor fødselsnummer ved innmelding?

Hvorfor må jeg legge inn fødselsnummer når jeg registrerer meg med Idrettens ID?

Når du registrerer deg i Min idrett, brukes fødselsnummeret ditt for å verifisere at du er du. Det sendes videre til Buypass som igjen gjør oppslag mot Folkeregisteret.

Verifikasjon av personer er nødvendig for å sikre at NIF har kontroll på hvem som er en del av norsk idrett, slik at NIF kan sikre ivaretakelsen av krav til kompetanse, egnethet og at fordeling av midler blir basert på riktig grunnlag.

NIF lagrer ikke fødselsnummeret du angir.

Les mer om innhenting av fødselsnummer

Fikk du svar på det du lurte på?