Hva mister idrettslaget ved å velge noe annet enn KlubbAdmin?

Ved å velge et medlemssystem som leveres av en kommersiell leverandør, vil sentrale funksjoner i KlubbAdmin bli stengt for idrettslaget og alle dets underliggende organisasjonsledd.

Jf. Forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister § 1, pkt 2, kan et idrettslag bare ha ett medlemssystem 

Sentral funksjonalitet i KlubbAdmin vil bli stengt umiddelbart. Idrettslaget vil fortsatt kunne utføre Samordnet rapportering og foreta endringer i styrefunksjoner og informasjon om organisasjonen.

 

Følgende funksjonalitet stenges umiddelbart for idrettslaget

 

I KlubbAdmin:

 • Opprett faktura
 • Meld ut-funksjon
 • Meld inn-funksjon
 • Merk som duplikat
 • Opprett ny person
 • Lage familierelasjon
 • Tildele medlemsdetaljer
 • Opprette unntak
 • Eksport
 • Sende melding til medlemmer
 • Innstillinger for NIFs innmeldingsløsning (https://medlemskap.nif.no)

 

I Min idrett:

 • Innmelding
 • Utmelding 
 • Medlemskort

 

NIF vil opprettholde tilgang til funksjonalitet som gjelder informasjon som NIF krever av idrettslaget, men andre funksjoner kan bli stengt uten varsel.

 

Overgangsperiode

Ved overgang mellom medlemssystemer er det en overgangsperiode på 30 dager. Det betyr at medlemssystemet dere velger dere bort fra, fortsatt får oppdateringer om medlemmer fra NIF.

Etter disse 30 dagene stanses synkroniseringen, og leverandøren kan heller ikke lenger skrive til NIF. Det vil si at innbetalinger som kommer etter dette, ikke vil bli registrert hos NIF.

Fikk du svar på det du lurte på?