Allianseidrettslag

Allianseidrettslag kan bestå av flere juridiske enheter. Hvert idrettslag i alliansen har etter forskriften rett til å velge medlemssystem for seg.

Jf. lovnorm for Idrettslagsallianser §2,2 plikter medlemmer i idrettslagene i idrettslagsalliansen å inneha medlemskap også i allianseidrettslaget. Les mer om idrettslagsallianser her.

Det finnes ingen systemteknisk støtte i NIFs medlemssystemer som automatiserer at medlemmene i idrettslagene får medlemskap i allianseidrettslaget.

Ta kontakt med NIF Digital Support om du har spørsmål knyttet til dette.

Kontakt NIF Digital Support

Fikk du svar på det du lurte på?