Allianseidrettslag

Allianseidrettslag kan bestå av flere juridiske enheter. Hvert idrettslag i alliansen har etter forskriften rett til å velge medlemssystem for seg.

Jf. lovnorm for Idrettslagsallianser §2,2 plikter medlemmer i idrettslagene i idrettslagsalliansen å inneha medlemskap også i allianseidrettslaget. Les mer om idrettslagsallianser her.

Det finnes ingen systemteknisk støtte som automatiserer dette. KlubbAdmin har imidlertid en "work around", som gjør at allianseidrettslaget kan hente inn alle medlemmer fra de andre idrettslagene. 

Ta kontakt med NIF Digital Support om du har spørsmål knyttet til dette.

Kontakt NIF Digital Support

Fikk du svar på det du lurte på?