Pris

Innsikt- og analyseplattformen tilrettelegger data og innsikt og publiserer innholdet ut via Microsoft Power BI Apper. Brukere må derfor ha en PBI Lisens. Lisens bestilles hos NIF Digital Support​​​​​​​.

Lisens: Ved bestilling av lisens, så angi ønsket tilgang, f.eks. PBI Lisens Trinn 3, jfr. "Prismodell", se avsnitt under. Om det utløses lisenspris eller ikke, står i neste avsnitt "Lisenspris".

Lisenspris - generelt: Innsikt- og analyseplattformen har en prismodell for å nå tilrettelagt innhold, som er knyttet til hvorvidt du har en standard bruker på Idrettens Office365 plattform eller ikke.

 • Alle som har standard bruker på Idrettens Office365 kan bestille en PBI Lisens Trinn 3, jfr. Prismodell i avsnitt under, uten at lisenspris utløses.
 • Alle som har basis bruker på Idrettens Office365 kan bestille PBI Lisens, men må oppgi ønsket tilgangsnivå (Trinn) ved bestilling av lisens jfr. Prismodell i avsnitt under, og lisenspris utløses.

Lisenspris - per brukergruppe:

 • For Idrettskretser og Særforbund, så er Power BI lisens og tilgang til innsikt- og analyseplattformen inkludert i år 2022, jfr. ny Finansieringsmodell av fellestjenesten Innsikt og analyse. Det betyr at kretser og forbund kan ha ubegrenset antall brukere på innsikt- og analyseplattformen uten at lisenspris utløses, og alle gis PBI Lisens Trinn 3, som inkluderer innhold som angitt i Prismodellen i foile under.
  • NB! Forutsetningen for fri tilgang er at du har en standard bruker på Idrettens Office365, noe alle ansatte allerede skal ha. Power BI lisens må likevel bestilles, se avsnitt Lisens over.
  • Standard brukere logger inn i Power BI her via Idrettens Office365, her: https://app.powerbi.com/home
 • For Særkretser og -regioner, så er forutsetningen at man som øvrige ansatte, har en standard bruker på Idrettens Office365, og således utløses ikke en Power BI lisens. Dersom du ikke er standard bruker, så er forutsetningen at du har en basis bruker på Idrettens Office365, og en Power BI lisens utløses ihht. Prismodellen, se avsnitt under. For sistnevnte basis bruker, så blir det opp til hvert enkelt særforbund å avgjøre om forbundet vil dekke lisensprisen for særkretsen, eller om særkretsen må dekke denne selv.
 • For Idrettsråd, så utløses en PBI lisens jfr. Prismodellen, se avsnitt under.
  • NB! Forutsetningen for å få tilgang er at du har en basis bruker på Idrettens Office365.
  • Basis brukere er såkalte web-brukere og logger inn i Power BI via office.com, her https://www.office.com/
 • For øvrige tillitsvalgte (i styrer, o.l.), og innleide årsverk, så utløses en PBI lisens ihht. Prismodellen i foilen under.
  • NB! Forutsetningen for å få tilgang er at du har en basis bruker på Idrettens Office365.
  • Basis brukere er såkalte web-brukere av office og logger inn i Power BI via office.com.

Prismodell:

Følgende pris per mnd for brukergruppen «BI Brukere» som bruker ferdig, tilrettelagt og kvalitetssikret innhold: 

BI-Innsikt og analyse_pristrapp.jpg

Trinn 1 – «Power BI Pro Lisens» kr 85 

Tilgang til Power BI Pro som verktøy, ikke til noe innhold på innsikt og analyseplattformen 

Trinn 2 Power BI Pro Lisens + Innhold fra Samordnet Rapportering kr 149

Som Trinn 1 + tilgang til alt tilrettelagt innhold på innsikt og analyseplattformen, der datakilden er Samordnet Rapportering. Innholdet medlems- og aktivitetstall er visualisert og presentert med nær 20 års historikk, og drill opp/ned i NIF-linja og SF-linja.

Trinn 3 – Power BI Pro Lisens + Innhold felles grunndata kr 199 

Som trinn 2 + tilgang til alt nytt tilrettelagt innhold på innsikt og analyseplattformenDette gjelder bl.a. anlegg, befolkningsdata, kurs og kompetanse, økonomi og tilskuddsordninger o.a. I tillegg utvides innsiktsområdet medlems og aktivitet fortløpende med daglig datafangst av individuelle medlemskap og betaling av kontingent/avgift fra idrettslagenes medlemsregistre.