IMS status uke 35

IMS status uke 35

Status idrettens medlemssystem (IMS) Oppdatert 31.08.2020


Oppdatert torsdag 31.08.2020

FEIL: Fakturering av partier
Vi har funnet årsaken til faktura problemene i IMS og jobber nå med løsning.

Beskrivelse:
Når partiet starter skal det sendes ut varsling og faktura til medlemmet. Dette har ikke fungert etter hensikt og det har blitt sendt fra 0 til 5 fakturaer og varslinger per medlem.

Løsning:
All fakturering av partier er stanset i systemet til løsning er på plass.
Løsning forventes i produksjon søndag 30.08.2020

Status 31.08.2020:

1)Partier som har hatt startdato eller får startdato fremover vil nå bli publisert og kan bli publisert slik at medlemmer får epost og faktura for partipåmelding.

Fakturaer og varslinger har nå begynt å gå ut til medlemmer. 

2) Medlemmer som ikke har fått parti faktura på et parti som har startet vil få det innen kort tid da vi går gjennom alle medlemmer på alle partier og ser om medlemmer mangler faktura. 
Forfallsdato vil gå fra fakturadato og følge dager på forfall som er satt under innstillinger på Klubbprofilen (Medlemskontingent fordallsdager). 

3) Medlemmer som har fått for mange fakturaer for partipåmelding anbefales å la de være i systemet inntil vi har fått på plass funksjonalitet for kreditering direkte inne i IMS.  Medlemmer som har fått flere fakturaer kan betale en av disse.
NB! Medlemmer kan oppleve purringer men kan se bort fra disse. INGEN fakturer går til inkasso, dette er ikke en funksjon vi har i IMS. 

Når kreditering er klart i IMS vil dere få bistand med å rydde opp og hvem dette gjelder i idrettslag dette gjelder. 

4) Automatisk utmelding av medlemmer på partier dersom medlemmer ikke betaler partifaktura innen forfallsdato er skrudd AV.
Dvs. at medlemmer uansett timeantall som er frist for partibetaling ikke gjelder lenger. Epost varsling er også endret slik at frist for timer ikke stemmer. 
Det vil fortsatt stå forfallsdato på faktura men medlemmet vil fremdeles ikke bli meldt ut av partier. Utmelding av partier må gjøres manuelt.

Automatisk utmelding av medlemmer vil ikke bli skrudd på igjen, det vil komme en endring slik at en slik funksjon må skrus på av medlemsansvarlig. 

 


FEIL: Pålogging til Min side (imsapp.nif.no)

Det er meldt om store utfordringer for eksisterende og nye medlemmer som ønsker å logge på imsapp.nif.no og melde seg inn, se medlemskap og melde seg på parti.

Beskrivelse av feil:
Personer som har idrettens ID (Min idrett pålogging) som er medlemmer eller skal melde seg inn i idrettslaget får feilmelding når de logger på imsapp.nif.no.

NB! Medlemmer som opprettet nytt brukernavn og passord gjennom imsapp.nif.no får tilgang til imsapp.nif.no. Det er ikke mulig for personer som har idrettens ID fra før å opprette bruker på nytt.

Løsning:
Medlemmer som ligger i medlemsregisteret og har idrettens ID fra før må få en invitasjonslink tilsendt fra medlemsansvarlig i IMS. Når medlemmet trykker på Medlemsportal i eposten (Invitasjonslink) vil de få tilgang til Min side (Imsapp.nif.no) og kan melde seg på parti.

Nye medlemmer som har idrettens ID fra før MÅ bli registrert i IMS av medlemsansvarlig slik at de får invitasjonslink.

Se utvidet beskrivelse her

Vi jobber nå med å rette problemet slik at alle medlemmer får logget inn på Min side (imsapp.nif.no) uten av de må få invitasjonslink.  

Status 31.08.2020: Ikke løst, vi jobber med problemet. 

Andre høyt prioriterte funksjoner og feilrettinger:

Partimodul: Mister partiplass
Beskrivelse: Medlemmer mister plass når frist for betaling utløper og faktura ikke er betalt.
Endring: Stoppe automatikk som fjerner medlem fra parti når betalingsfrist utløper uten registrert betaling.  
Status: 31.08.2020: Automatisk utmelding er skrudd av i IMS for alle. 


Medlemsprofil:
Beskrivelse: Parti oversikt vises ikke på alle medlemmer selv om de er registrert i et parti eller venteliste. Denne feilen gjelder kun på medlemmets profilkort, ikke oversikten på Partiet.
Status 31.08.2020: Feilen vil bli rettet uke 36

Partimodul: Eksport
Excel eksport av medlemsliste på parti må inneholde all informasjon som ligger på medlemsprofilen til enkelt medlemmer. Her skal også foresatte informasjon legges til.
Status: Forbedret excel eksport vil komme uke 36

Partimodul: Venteliste
1) Rekkefølge på venteliste er under utvikling.
2) Utbedring av feil: Selv om det IKKE er huket av for automatisk overføring fra venteliste til parti så overføres noen medlemmer når det blir plass på partiet.

Partimodul: Varsling
Beskrivelse: Dersom medlem er registrert på parti ved status utkast og parti settes til opprettet går det ikke varsling om partipåmelding ut til medlem.
Løsning: Sikre at bekreftelse om plass går ut til medlem.

Redigering av partier
Beskrivelse: Når partiet har status opprettet eller publisert er det ikke mulig å redigere partioppsett.
Løsning: Vi jobber med endringer som gjør at partiene kan redigeres.


Kreditering i IMS
Beskrivelse: Legge til funksjon for kreditering i IMS.
Kreditering må per nå utføres i Buypass Payment Manager, se veiledning:
https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/idrettsforbundet/digital/ims/kreditering-i-idrettens-medlemssystem-ims.pdf