utstyr4.jpg

Avtalegiro feil i IMS er løst

Oppdatert 27.04.2021 - Avtalegiro i IMS funger som normalt

Problemene med AvtaleGiro i IMS er løst og testet at fungerer som det skal. 
Medlemmer kan signere ny avtale gjennom avtalegiro.nif.no eller via nettbank. 

NB! Husk at avtalegiro krever minimum 5 dagers forfall ved fakturering. 

AvtaleGiro vil bli skrudd på for alle IMS klubber som hadde aktivert dette før feilen oppsto. Dette gjøres onsdag 28.04.2021. 

Fredag 30.04.2021 vil vi informere medlemmer som tidligere hadde AvtaleGiro hvor vi forklarer at de må opprette avtalen på nytt. 

Til idrettslag som benytter IMS med AvtaleGiro:

Det er oppdaget en alvorlig feil på avtalegirotjenesten som brukes av NIF og IMS. 
Vi ble dermed anbefalt å deaktivere avtalegirotjenesten til løsningen er fikset av leverandør. 

Vi har derfor skrudd av avtalegiro for alle idrettslag i profilinnstillinger i IMS. 
Vennligst ikke skru på avtalegiro igjen før dette er varslet. 

Avtalegiro vil bli skrudd på for alle idrettslag som hadde det aktivt når vi får klarsignal fra nets. 

Vanlig faktura på epost og eFaktura fungerer som normalt. 

Vi beklager feilen som har oppstått og oppdaterer her fortløpende. 

Oppdatering 15.04.2021:

Som tidligere informert er avtalegiro skrudd av for alle idrettslag i IMS og feilen er nå avdekket og det skyldes generering av AvtaleGiro KID hos Buypass og Nets.

Som en konsekvens av dette har Buypass/ Nets i samråd med NIF bedt bankene om å nullstille AvtaleGiro for alle medlemmer som er registrert med avtale med Buypass AS.
Sletting av eksisterende avtaler var eneste vei for å sikre at AvtaleGiro skal fungere korrekt fremover, dette ble utført 14.04.2021.

Medlemmer kan fra 19.04.2021 opprette ny AvtaleGiro avtale via https://avtalegiro.nif.no slik at de har avtalen aktivert når det blir gitt klarsignal for å aktivere dette ved fakturering i IMS.

NIF Digital vil sende ut informasjon til alle medlemmer om hva de må foreta seg for å aktivere AvtaleGiro på ny med lenke til denne tjenesten (https://avtalegiro.nif.no). Det vil vi kunne gjøre i slutten av uke 16 når endringer er utført og test er gjennomført hos NIF og Buypass. 

Fakturaer som står åpne hos medlemmer vil vi sende en betalingspåminnelse og med lenke for å etablere AvtaleGiro.

Vi kommer tilbake med mer informasjon rundt kreditering av gebyrer som er belastet. 

NIF og Buypass beklager de ulemper dette har medført for våre kunder.

Vi kommer med mer informasjon forløpende via epost og denne siden. 

Utsending 05.05.2021 (Sendes ut til medlemmer som hadde AvtaleGiro aktivert)

Til medlemmer av idrettslag med AvtaleGiro fra Norges Idrettsforbund / Buypass AS

Hei

Du eller ditt barn er medlem av et idrettslag som benytter et medlemssystem levert av Norges idrettsforbund. Dette idrettslaget har aktivert AvtaleGiro for betalingskrav.

Det har blitt avdekket en kritisk feil hos en underleverandør til AvtaleGiro, som gjorde at KID ikke ble riktig generert.

Denne feilen medførte at alle avtaler inngått med Buypass AS frem til den 14.04.2021 har blitt slettet.

Feilen er rettet i alle nye avtaler inngått etter 15.04.2021.

 

Les mer om hendelsen her: https://www.idrettsforbundet.no/digital/ims/artikler/avtalegiro-feil-i-ims/

Følg denne linken https://avtalegiro.nif.no for å signere ny avtalegiro. (Innlogging med Idrettens ID).

Dersom du ikke kan opprette AvtaleGiro fra linken, kan du gjøre det i din nettbank neste gang du mottar et betalingskrav fra idrettslaget.

Opplever du problemer knyttet til dette, eller har spørsmål til tidligere avtaler, kontakt NIF Digital Support på tlf. 21 02 90 90 eller imssupport@idrettsforbundet.no.

NIF og Buypass beklager de ulemper dette har medført.

Mvh Norges idrettsforbund