Brukervilkår

Vilkår for brukere av Idrettsoppgjør:

Under link til brukervilkår for den som har et krav - avsender.

Vilkår avsender

Under link til brukervilkår for organisasjonsleddet som skal behandle et krav.

Vilkår org.ledd