Hvilken mal ligger bak kurset?

For å finne hvilken mal som ligger bak kurset, klikk på den blå linjen øverst i kurset.

Den blå linjen ekspanderer. Her finnes beskrivelsen fra malen, hvilket org.ledd som eier selve kurset og link til malen som ligger bak kurset.

Merk: Dersom malen endres, påvirkes ikke eksisterende kurs.

 

Selv om innlogget bruker har tilgang til å se denne informasjonen, er det ikke sikkert han har tilgang til selve malen. I dette eksemplet eies malen av NIF, og innlogget bruker vil møte en melding om dette.

Fikk du svar på det du lurte på?