Hvem har tilgang til Idrettskurs?

Hvilken rolle eller funksjon må jeg ha for å ha tilgang til Idrettskurs?

Tilgang til Idrettskurs styres av funksjoner(roller) i idretten. Noen av disse funksjonene tildeles i SportsAdmin. Andre funksjoner har man i kraft av sitt verv, eksempel leder i idrettslag.

Dersom du mangler tilgang, ta kontakt med din nærmeste leder.

Tilgang er personlig, og innlogging skjer med Idrettens ID.

Oversikt over hvilke funksjoner fra SportsAdmin, som gir hvilken tilgang i Idrettskurs:

Funksjon i SA Rolle i Idrettskurs Gir tilgang til:

Opplæringsansvarlig (SF/IK/SK)

Opplæringsansvarlig, Kursarrangør

Tilgang til personopplysninger i eget og underliggende org.ledd, rapporter, tildele kompetanser.

Leder (pr org.ledd)

Leder, Kursarrangør

Tilgang til personopplysninger i eget og underliggende org.ledd, rapporter, tildele kompetanser

Kursarrangør (pr org.ledd)

Kursarrangør

Kurs, maler

Superadministrator Sportsadmin

Superbruker

Alt

Superbruker Sportsadmin kurs

Superbruker kurs VO

VO- og Post3-søknader

Ingen org.tilhørighet

Bruker

Finnes som "levende" person i Idrettskurs, kan meldes på kurs. Har ingen tilganger.

 

Fikk du svar på det du lurte på?