Jeg får ikke logget inn

Dersom du forsøker å logge inn på en side du ikke har tilgang til, vil du få en annen login-dialog enn den vanlige Idrettens ID-login.

Idrettskurs er en 3.partsløsning og har noen interne regler for tilgang.

Dersom noen forsøker å besøke en side man ikke har rettigheter til, vil denne login-boksen dukke opp. 

Ingen forsøk på login her vil gi tilgang. Dersom ditt rettighetsnivå er mangelfullt, kontakt din leder eller NIF Digital Support.

 

 

Fikk du svar på det du lurte på?