Duplikater

Det finnes flere av samme person i Idrettskurs. Hvordan vite hvem som skal meldes på kurset?

Dersom en person forekommer flere ganger i Idrettskurs, er det trolig et duplikat. Dette må løses i SportsAdmin.

Dersom du har høyt nok tilgangsnivå i  SportsAdmin, kan du forsøke å merke personene som duplikater. En automatisk rutine som kjøres hver natt, vil slå sammen personene.

I noen tilfeller klarer ikke den automatikse jobben å gjøre dette. Da må NIF Digital Support kontaktes for duplikatsammeslåing. Oppgi så presis informasjon som mulig for raskere saksbehandling.

Fikk du svar på det du lurte på?