Avvik i antall e-kurs mot Idrettskurs

Jeg har flere kursfullføringer i e-kurs enn i Idrettskurs. Hvordan rette opp det?

Dersom det er avvik mellom antall kursfullføringer i Moodle (https://ekurs.nif.no) og under Rapporter -> Fullført kompetanse i Idrettskurs, kan dette skyldes:

  1. Malen i Idrettskurs er opprettet etter at kurset i Moodle ble opprettet, og det finnes fullføringer i Moodle fra tidligere av.
  2. Feil i synkronisering mellom Moodle og Idrettskurs.
  3. Noen har endret e-kursmalen, slik at knytningen til Moodle er fjernet, eller har stått tom i en periode.

Dette må rettes opp ved å kjøre en synkronisering mellom Idrettskurs og Moodle, dette må du bestille hos NIF Digital Support. Fyll ut skjemaet og oppgi hvilken kursmal (id) det gjelder og hvilket tidsrom du trenger å synkronisere.

Kontakt NIF Digital Support

Fikk du svar på det du lurte på?