Idrettskurs - kvittering

5. juli 2022 - Ny funksjonalitet. Kvittering når leder av idrettslaget betaler for deltager.

Kvittering sendes på e-post til den som har foretatt betalingen (forutsatt at denne er betalt fra Idrettskurs).

Kvitteringen ligger også i meldingslogg på personkortet.

Se brukerveiledningen for kvittering.