Idrettskurs - historikk

2016 - 2019 - Oversikt over releaser og feilrettinger i en tre-årsperiode.

04.07.2019

Idrettskurs 1.5.3 - Kan ikke sette deltaker bestått før kursdato har passert.

 • Ikke lenger mulig å sette deltaker bestått før kursets dato er passert (Bestått-knapp deaktivert).
 • Kursbevis er standardisert med NIF-bakgrunn.

 

28.05.2019

Idrettskurs 1.5.2 - Flere felter i søkeresultat til personsøk. Tilleggsfunksjonalitet for Superbruker/Opplæringsansvarlig

 • To nye felter i søkeresultat for personsøk. Viser nå også SAID (personId fra SportsAdmin) og telefonnummer.
 • Tilleggsfunksjonalitet for Opplæringsansvarlig og Superbruker (oppdatere en persons kompetanse).

 

15.05.2019

Idrettskurs 1.5.1  - Sortering av mine gjennomførte kurs. Mal-ID vises på flere steder.

Nytt i denne release:

 • Omvendt sortering av kurs i resultatlisten for kurssøk, siste gjennomførte kurs vises først ("Mine avsluttede kurs").
 • Mulig for nye brukere å melde seg på kurs, selv om synkroniseringstjenesten mellom Min Idrett og Idrettskurs har stanset. (Krever at brukeren logger seg inn på https://idrettskurs.nif.no med sin nyopprettede BP-bruker).
 • Feilretting: Ikke lenger mulig å benytte deaktiverte kursmaler i Ad-hoc og Modulkurs.
 • Feilretting: Muliggjør å fjerne moduler som er lagt til et Ad-Hoc-kurs (før lagring).
 • Ikke mulig å lagre et Ad-hoc-kurs uten moduler. (NB: Her kommer ytterligere en feilfiks i neste release, pr nå mister alt man skrevet i skjemaet dersom man forsøker å lagre uten moduler).

 

22.03.2019

Idrettskurs 1.5 - Rekalk. av kompetanser startes heretter av NIF-it Support

Nytt i denne release:

 • Omvendt sortering av kurs i resultatlisten for kurssøk, førstkommende kurs først (gjelder når du benytter hurtigvalgene, "Mine kurs frem i tid", "Mine avsluttede kurs" og "Fremtidig kurs i mine org.ledd".
 • Tilgang til å redigere kurs i underliggende org.ledd (NB: Noen felter på kurset er av systemtekniske hensyn ikke mulig å redigere).
 • API-endring for API/Changes/Events - mulighet til å begrense på enddate. (For NFF).
 • API-endring, participant_count trigger change på Event. (change_type: signon/signoff). (For NFF).
 • Optimalisert spørring mot databasen for å beregne hvor mange kompetansekalkuleringer som står i kø (tallet som vises i venstemenyen).
 • Kalkulering av ad-hoc modulkurs - feilretting som har gjort at modulhodet ikke har blitt merket bestått. Dette har skapt problemer i rapportering til SSB, men ikke for den vanlige bruker av Idrettskurs.
 • E-postadresse vises i søkeresultatet i veiviseren for kurspåmelding.
 • Rekalkulering av kompetanser skal kvalitetssikres av NIF.

Alle får tilbake mulighet til å redigere sine maler igjen, etter at vi måtte stenge for det den 22.februar. Denne begrensningen ble innført pga voldsomt press på databasen og nært forestående release. Du bygger din kompetansemal på samme måte som før. Når du er ferdig, må du kontakte NIF-it Support for kvalitetssikring og rekalkulering.

 

26.02.2019

Idrettskurs 1.4.9 - Database collation endres til case insensitive - bidrar til bedre ytelse

Nytt i denne release:

 • Feilretting, mulig å søke på KursId både i Idrettskurs og Min idrett.
 • Ikke lenger mulig å endre type på en mal, dersom det finnes en tilknyttet kursgjennomføring.
 • Bredere felt for LMS-tilknytning på ekurs-mal, (så man ser om et Moodle-kurs er benyttet i en annen mal).
 • Vise ID på opplæringstiltak på Ekvivalenter (tidligere var det kun på Kompetansedefinisjoner).
 • Stor databaseendring som skal sørge for bedre ytelse.


Kjent "feil" som ikke er feil:

 • Du kan ikke starte et e-kurs fra Min idrett på vegne av barna dine. Det er alltid innlogget Min idrett-bruker som starter e-kurset.


Kjente feil:

 • Når du melder på personer i et modulkurs, vil ikke deltagerlisten oppdateres. Du må refreshe siden for å se at personen er påmeldt.
 • Når du klikker på et e-kurs, og ikke allerede er innlogget i kursportalen, vil du bli omdirigert til forsiden av kursportalen. Gå tilbake til Min idrett og klikk på ekurs-lenken igjen.
 • Forkast ordre i Idrettskurs, kan kun forkaste en ordre om gangen. Se også brukerveiledning for Onlinebetaling.
 • Dersom man oppretter kursgjennomføringer «basert på flere maler», får man ikke anledning til å knytte modulkurset til en idrett/gren. Kurset blir da mindre søkbart i webdeler og Min Idrett. Workaround er å lage modulkurs basert på forhåndsdefinerte maler av type Modul-kurs.
 • Bruk av Internet Explorer som nettleser har vist seg å være noe ustabilt. Vi anbefaler bruk av Chrome, Safari eller FireFox.

 

22.11.2018

Idrettskurs 1.4.8 -  Feilretting, modulkurs, rapport, snap to expiry date, starttidspunkt mm.

Nytt i denne release:

 • Avmelding av person fra modulkurs-hode vil melde av personen fra alle moduler.
 • Deltakerliste i modulkurs vises pr modul (utskrifsversjon).
 • Endring av antall plasser på modulhodet påvirker ikke barna.
 • Rapporter for fullført kompetanse sendes ikke lenger på epost (GDPR), men legges på personkortet + link til dokument sendes på mail.
 • Varighet angis i timer, omregnes ikke lenger til dager.
 • API-changes inneholder cancelled event (for integrasjon).
 • Snap to expiry date endret til 31.12 ved valg av "end of year".
 • Starttidspunkt på kurs settes ikke lenger til 00.00 som standard.
 • Malens varighet tas hensyn til når start- og sluttdato settes i kurset.
 • Kurssøk har standard utfylt startdato 12 mnd tilbake i tid.

Kjente feil:

 • Når du melder på personer i et modulkurs, vil ikke deltagerlisten oppdateres. Du må refreshe siden for å se at personen er påmeldt.
 • Når du klikker på et ekurs, og ikke allerede er innlogget i kursportalen, vil du bli omdirigert til forsiden av kursportalen. Gå tilbake til Min idrett og klikk på ekurs-lenken igjen.
 • Du kan ikke starte et ekurs fra Min Idrett på vegne av barna dine. Det er alltid innlogget Min Idrett-bruker som starter e-kurset.
 • Forkast ordre i Idrettskurs, kan kun forkaste en ordre om gangen. Se også brukerveiledning for Onlinebetaling.
 • Dersom man oppretter kursgjennomføringer «basert på flere maler», får man ikke anledning til å knytte modulkurset til en idrett/gren. Kurset blir da mindre søkbart i webdeler og Min Idrett. Workaround er å lage modulkurs basert på forhåndsdefinerte maler av type Modul-kurs.
 • Bruk av Internet Explorer som nettleser har vist seg å være noe ustabilt. Vi anbefaler bruk av Chrome, Safari eller FireFox.

 

23.10.2018

Idrettskurs 1.4.7 -  Feilretting, external sign on

Nytt i denne release:

 • "Tillat påmelding fra Min idrett" under redigering av kurs. Dersom denne var blank, var det ikke mulig å melde på personer hverken fra Min idrett eller lokalt i Idrettskurs. Denne feilen er nå rettet. Dersom feltet er blankt, vil kurset fortsatt være søkbart og synlig i Min idrett og webdeler, men det er ikke åpent for påmelding. Kursarrangør kan melde på personer lokalt i Idrettskurs.

Kjente feil:

 • Når du melder på personer i et modulkurs, vil ikke deltagerlisten oppdateres. Du må refreshe siden for å se at personen er påmeldt.
 • Når du klikker på et ekurs, og ikke allerede er innlogget i kursportalen, vil du bli omdirigert til forsiden av kursportalen. Gå tilbake til Min idrett og klikk på ekurs-lenken igjen.
 • Du kan ikke starte et ekurs fra Min idrett på vegne av barna dine. Det er alltid innlogget Min Idrett-bruker som starter e-kurset.
 • Forkast ordre i Idrettskurs, kan kun forkaste en ordre om gangen. Se også brukerveiledning for Onlinebetaling.
 • Dersom man oppretter kursgjennomføringer «basert på flere maler», får man ikke anledning til å knytte modulkurset til en idrett/gren. Kurset blir da mindre søkbart i webdeler og Min Idrett. Workaround er å lage modulkurs basert på forhåndsdefinerte maler av type Modul-kurs.
 • Bruk av Internet Explorer som nettleser har vist seg å være noe ustabilt. Vi anbefaler bruk av Chrome, Safari eller FireFox.
 •  

11.09.2018

Idrettskurs 1.4.6 - Feilretting, kompetansekalkulering

 

12.06.2018

Idrettskurs 1.4.5  - Lagt til ID i Opplæringstiltak i Kompetansedefinisjon

 

24.05.2018

Idrettskurs 1.4.4  - Utvidet kontoliste for Onlinebetaling

 

07.05.2018

Idrettskurs 1.4.3 - Feilretting i Onlinebetaling

 • Rettet en feil i Onlinebetaling, som muliggjorde betaling av et kurs man var avmeldt.
 • Vise ID på Opplæringstiltak i en Kompetansedefinisjon.
 • Hente forkunnskaper fra mal dersom feltet er blankt i selve kurset.

Kjente feil: Uforandret siden forrige release.

 

24.04.2018

Idrettskurs 1.4.2 - Nye felter i kompetansedefinisjon, oppdateringsvindu(gyldighet)

 

16.04.2018

Idrettskurs 1.4.1 - Bedre Klubb + fiks av kompetanserapport

 • Bedre klubb til pilottest.
 • Eksport av rapport får også med personer utenfor eget org.ledd (kompetansesøk), NB: Kun for Opplæringsansvarlig.
 • Nye felter i Kompetansedefinisjon, under seksjon for Gyldighet. Se brukerveiledinger for Idrettskurs.

Kjente feil:

 • Når du melder på personer i et modulkurs, vil ikke deltagerlisten oppdateres. Du må refreshe siden for å se at personen er påmeldt.
 • Når du klikker på et ekurs, og ikke allerede er innlogget i kursportalen, vil du bli omdirigert til forsiden av kursportalen. Gå tilbake til Min idrett og klikk på ekurs-lenken igjen.
 • Du kan ikke starte et ekurs fra Min idrett på vegne av barna dine. Det er alltid innlogget Min idrett-bruker som starter e-kurset.
 • Sett alltid krysset «Tillat påmelding» på kursgjennomføring. For å forhindre publisering i Min idrett, la feltet for Publiseringsdato stå blankt. Kan risikere følgende feil: «Error. Event does not allow external sign on» dersom «Tillat påmelding» ikke er krysset av.
 • Forkast ordre i Idrettskurs, kan kun forkaste en ordre om gangen. Se også brukerveiledning for Onlinebetaling.
 • Dersom man oppretter kursgjennomføringer «basert på flere maler», får man ikke anledning til å knytte modulkurset til en idrett/gren. Kurset blir da mindre søkbart i webdeler og Min idrett. Workaround er å lage modulkurs basert på forhåndsdefinerte maler av type Modul-kurs.
 • Bruk av Internet Explorer som nettleser har vist seg å være noe ustabilt. Vi anbefaler bruk av Chrome, Safari eller FireFox.

 

04.01.2018

Idrettskurs 1.4 - Onlinebetaling (foreløpig kun for SF med avtale).

Onlinebetaling tilgjengelig for SF med avtale.

Nytt i denne release:

 • Mulighet til å skjule kompetanser for beregning.
 • Søke i personer utenfor eget org.ledd (kompetansesøk), NB: Kun for Opplæringsansvarlig.
 • Post3-rapport i PowerBI.
 • Kompetansetilskuddsrapport i PowerBI.

Feilrettinger i denne release:

 • Utbedring av store driftstekniske utfordinger.
 • Datofeil i kompetanseberegning.

Kjente feil:

 • Når du melder på personer i et modulkurs, vil ikke deltagerlisten oppdateres. Du må refreshe siden for å se at personen er påmeldt.
 • Når du klikker på et ekurs, og ikke allerede er innlogget i kursportalen, vil du bli omdirigert til forsiden av kursportalen. Gå tilbake til Min idrett og klikk på ekurs-lenken igjen.
 • Du kan ikke starte et ekurs fra Min idrett på vegne av barna dine. Det er alltid innlogget Min idrett-bruker som starter e-kurset.
 • Sett alltid krysset «Tillat påmelding fra Min idrett». For å forhindre publisering i Min idrett, la feltet for Publiseringsdato stå blankt. Kan risikere følgende feil: «Error. Event does not allow external sign on» dersom «Tillat påmelding fra Min idrett» ikke er krysset av.
 • Forkast ordre i Idrettskurs, kan kun forkaste en ordre om gangen. Se også brukerveiledning for Onlinebetaling.
 • Dersom man oppretter kursgjennomføringer «basert på flere maler», får man ikke anledning til å knytte modulkurset til en idrett/gren. Kurset blir da mindre søkbart i webdeler og Min idrett. Workaround er å lage modulkurs basert på forhåndsdefinerte maler av type Modul-kurs.
 • Bruk av Internet Explorer som nettleser har vist seg å være noe ustabilt. Vi anbefaler bruk av Chrome, Safari eller FireFox.

 

30.10.2017

Idrettskurs 1.3 - Store forbedringer av modulkurs. Implementere Bedre klubb og eKurs.

Modulkurs - store endringer i brukergrensesnittet, skal gjøre det mer oversiktlig for kursarrangør å se hvilke personer som har deltatt og bestått de ulike modulene. Noen endringer i hvordan man oppretter modulkurset. (NB: Se brukerveiledning)

Blant annet:

 • Endret logikk for påmelding til modulkurs.
 • Synliggjøre hvilke moduler en person er påmeldt.
 • Endringer i hvordan modulkurs opprettes og konfigureres.
 • Endret logikk for avmelding til modulkurs.
 • Endret logikk for å sette møtt og bestått på modulkurs.


Forbedring av VO-søknadsprosess (for internt bruk i NIF)

VO-rapport (kun for internt bruk i NIF) Mulighet til å søke frem, godkjenne, avvise og eksportere VO-berettigete kursgjennomføringer og sende til IRK for utbetaling.

eKurs - mulig å opprette kursmaler av type ekurs, med kobling til Moodle. Endringer også i Min idrett. (NB: Se brukerveiledning)

Tillate at Ledere får tildele Utdanningsløp til personer i sitt org.ledd

Ansatte i Krets får utvidede rettigheter. (opplæringsansvarlig gir tilgang til Rapporter og Personsøk).

Bedre Klubb: Bedre klubb er et produkt som ligger innunder Idrettskurs, og leveres av samme 3.part

 • Bedre klubb er et verktøy som skal hjelpe idrettslag til en bedre og enklere hverdag.
 • Bedre klubb hjelper til å lage et riktig bilde av hvordan det står til i ditt idrettslag og hva som eventuelt kan gjøres for å gjøre det enda bedre.
 • Bedre klubb et online-verktøy der styret i idrettslaget kan krysse av hvilken status de har innenfor ulike områder, og hvilke tiltak de har på plass eller ikke.
 • Bedre klubb er inspirert av kvalitetsklubb, klubbhuset, anerkjennelsesprogrammet med flere, men har en litt annen tilnærming enn disse.
 • Det skal være lett å forstå hvilke krav som settes til idrettslaget.
 • Det skal være lett å finne svaret på hvordan man innfrir disse kravene.
 • Det skal være lett å finne tips og maler for hvordan man kan utvikle idrettslaget og/eller særidrettsgruppen videre.
 • Bedre klubb utvikles av NIF på vegne av alle SF og IK og vil bli tilgjengelig for alle idrettslag.


Kompetanseekvivalenter - muliggjør at en kursmal kan sidestilles med en annen og gir samme kompetanse. Spesielt interessant dersom man har gamle kompetanser/kvalifikasjoner som i dag gir en ny kompetanse. Kun superbrukere kan opprette maler av type Kompetanseekvivalent.

Eks: Norges Luftsportforbund har to ulike kursmaler som fører til samme kompetanse: "Kurs 1 - Fallskjerm AFF" og "Kurs 2 - Fallskjerm med Line". Dersom du har en av disse, vil du få kompetansen "NLF - Fallskjermhopper".

Feilrettinger i denne release:

 • Kalender stopper på 2020 ved direkte kompetansetildeling.
 • Adresser tilgjengelig i deltagereksport.
 • Diverse driftstekniske forbedringer.

Kjente feil:

 • Når du melder på personer i et modulkurs, vil ikke deltagerlisten oppdateres. Du må refreshe siden for å se at personen er påmeldt.
 • Når du klikker på et ekurs, og ikke allerede er innlogget i kursportalen, vil du bli omdirigert til forsiden av kursportalen. Gå tilbake til Min idrett og klikk på ekurs-lenken igjen.
 • Du kan ikke starte et ekurs fra Min idrett på vegne av barna dine. Det er alltid innlogget Min idrett-bruker som starter e-kurset.
 • Sett alltid krysset «Tillat påmelding fra Min idrett». For å forhindre publisering i Min idrett, la feltet for Publiseringsdato stå blankt. Kan risikere følgende feil: «Error. Event does not allow external sign on» dersom «Tillat påmelding fra Min idrett» ikke er krysset av.
 • Onlinebetaling er ikke implementert, kommer i en senere release (Q4 2017)
 • Dersom man oppretter kursgjennomføringer «basert på flere maler», får man ikke anledning til å knytte modulkurset til en idrett/gren. Kurset blir da ikke søkbart i webdeler og Min Idrett. Workaround er å lage modulkurs basert på forhåndsdefinerte maler av type Modul-kurs.
 • Bruk av Internet Explorer som nettleser har vist seg å være noe ustabilt. Vi anbefaler bruk av Chrome, Safari eller FireFox.

 

21.06.2017

Idrettskurs 1.2.7 - Feilrettinger, forbedringer

Release bestående av bl.a følgende feilrettinger og forbedringer:

 • Krav om alder gjelder fra kursets gjennomføringsdato og ikke ved påmeldingstidspunkt.
 • Sette org.ledd som tildeler kompetanse på maler og kurs.
 • Deltagerliste åpnes i nytt vindu.
 • Feilretting ved synkronisering av duplikate personer.

Kjente feil: Uforandret siden forrige release.

 

05.05.2017

Idrettskurs 1.2.6 - Feilrettinger, forbedringer

Release bestående av bl.a følgende feilrettinger og forbedringer:

 • Avmelding av deltagere etter avmeldingsfrist (for kursarrangør)
 • Søkeresultater viser status på Post3/VO-søknader.
 • Tilgjengeliggjøre kompetanser til de uten org.tilknytning, via servicer.

Kjente feil: Uforandret siden forrige release.

 

27.04.2017

Idrettskurs 1.2.5 - Feilrettinger, forbedringer

Release bestående av bl.a følgende feilrettinger og forbedringer:

 • Riktig sortering av kursliste.
 • Kursgjennomføring mister eierskap rettet.
 • Låste felter for Post3-godkjente søknader.
 • Tilgjengelighet på kursmaler.
 • SMS fra Idrettskurs sendes fra systemet og ikke kurseier.
 • Finne personer til kurspåmelding, som ikke har klubbmedlemskap
 • Feilretting, Bedre Klubb.

Kjente feil: Uforandret siden forrige release.

 

05.04.2017

Idrettskurs 1.2.4 - Feilrettinger, forbedringer

Release bestående av bl.a følgende feilrettinger og forbedringer:

 • Enklere å finne personer uten org.tilhørighet.
 • Datosperre for etterregistrering av kurs fjernet.
 • Eksport av deltakerliste forbedret etter ønsker fra sluttbrukere.
 • Sperre i kalender for kompetansetildeling fjernet.
 • Endringer for integrasjonspartnere (webservicer).
 • Feilretting, Bedre Klubb.

Kjente feil: Uforandret siden forrige release.

 

30.03.2017

Idrettskurs 1.2.3 - Feilretting

Release bestående av bl.a følgende feilrettinger:

 • Reaktivering av gamle kompetanser.
 • Forbedret Spinner (timeglass) ved søk.
 • Feilretting på Idretts-CV.
 • Diverse validering på påkrevde felter i skjemaer.
 • Funksjonalitet for integrasjonspartnere (webservicer).
 • Lansering av Bedre Klubb.

Kjente feil: Uforandret siden forrige release.

 

06.03.2017

IdrettsKurs 1.2 - Feilretting, stabilisering

Release med feilrettinger:

 • Rettet feil med at varighet forsvant på moduler i modulkurs.
 • Søk etter kursmaler innenfor org.ledd.
 • Låste felter i kursgjennomføringer.
 • Org.ledd som deltaker representerer vises nå i deltakerlisten.
 • Ventespinner (timeglass) når man melder på personer til kurs.
 • Mulig å søke innenfor idrett når man søker etter kursgjennomføringer.
 • For å hindre at kurs blir synlige i Min idrett og Webdeler, sett publiseringsdato tomt.
 • Oppgradert teksteditor for beskrivelsesfelter.
 • Lagt til flere hjelpetekster.

Kjente feil:

 • Sett alltid krysset «Tillat påmelding fra Min Idrett». For å forhindre publisering i Min idrett, la feltet for Publiseringsdato stå blankt. Kan risikere følgende feil: «Error. Event does not allow external sign on» dersom «Tillat påmelding fra Min idrett» ikke er krysset av.
 • Onlinebetaling er ikke implementert, og kommer i en senere release.
 • E-kurs er ikke implementert, og kommer i en senere release.
 • Dersom man oppretter kursgjennomføringer «basert på flere maler», får man ikke anledning til å knytte modulkurset til en idrett/gren. Kurset blir da ikke søkbart i webdeler og Min Idrett. Workaround er å lage modulkurs basert på forhåndsdefinerte maler av type Modul-kurs.
 • Bruk av Internet Explorer som nettleser har vist seg å være noe ustabilt. Vi anbefaler bruk av Chrome, Safari eller FireFox.

 

14.02.2017

Idrettskurs 1.1  - Kompetansetildeling, feilretting, stabilisering

En release med mange feilrettinger og noen nye features, bl.a:

 • Mulig å søke person i hele idrettens database, ikke bare i eget org.ledd.
 • Mulighet til å legge inn link til egen hjemmeside på kursgjennomføring.
 • Mulig å sette kompetanse på person (forutsetter at innlogget bruker har nok rettigheter).
 • Sortering på tabellheadere i resultatlister.
 • Forbedret synkronisering av personinformasjon fra SportsAdmin til Idrettskurs.
 • Eierskap til kursmal er synliggjort i skjema.
 • Validering på felter i maler, i fm VO- og Post 3-søknader.
 • Låsing av felter i kursgjennomføringer, i fm VO- og Post-3.

 

24.01.2017

Idrettskurs 1.0.2 - Lansering av IdrettsKurs for alle org

Idretten innfører den nye løsningen for kursadministrasjon, Idrettskurs.

Idrettskurs er en moderne løsning som skal brukes til å planlegge og administrere kurs og kompetanse, herunder godkjennelse av kursmaler som grunnlag for økonomisk støtte (Voksenopplæringsmidler og kompetansemidler over Post3). Idrettskurs vil også benyttes til å administrere e-læringskurs/moduler slik at det blir automatisert oppdatering av e-læringshistorikk på kursdeltagere. Løsningen skal brukes til planlegging og gjennomføring av kurs, slik at kursdeltagere får oppdatert sin kurshistorikk og idretts-CV fortløpende og at kursarrangør dermed får rapporteringen «gratis» og slipper etterregistrering.

Alle kurs som administreres i Idrettskurs blir søkbare i kurskatalogen fra Min idrett. De er også søkbare via såkalte webdeler som kan legges inn på organisasjonens nettsider. Gjennom en slik webdel kan f.eks. en særkrets vise sine kurs på sine nettsider.

Idrettslagene kan planlegge egne kurs basert på kursmaler tilgjengelig fra Særforbund eller NIF, samt avholde egendefinerte kurs. Individuell påmelding gjøres fra Min idrett, klubbpåmelding via Idrettskurs.

Løsningen nås på adressen https://idrettskurs.nif.no, fra menyvalg i SportsAdmin og fra logo/lenke i KlubbAdmin og Min idrett.

Kjente feil:

 • Alle kurs-data fra SportsAdmin vil ikke umiddelbart være tilgjengelig i Idrettskurs. Import av disse dataene vil bruke noe tid før de blir synlige i den nye løsningen.
 • Integrasjonen med Moodle (e-læring) er ikke testet og verifisert, og er derfor ikke en del av denne lanseringen.
 • I forbindelse med betaling av kurs er det oppdaget noen mangler som medfører at vi ikke gjør betaling tilgjengelig, men skrur på denne funksjonaliteten så snart den er testet og godkjent.
 • Det anbefales å benytte nettleser Chrome eller FireFox, da vi har opplevd noen problemer med Internet Explorer.

 

01.12.2016

Idrettskurs 1.0.1 - Hotfix

 

15.11.2016 

Idrettskurs 1.0  - Ny kursløsning lanseres med begrenset funksjonalitet

Idrettskurs ble lansert i første versjon 15.11.2016

Idrettskurs overtar for kursløsningen som ligger i SportsAdmin, som på sin side begynner å trekke på årene. I første versjon av Idrettskurs får brukere mulighet til å opprette kursmaler, kompetansedefinisjoner og utdanningsløp.

Systemet er nå fortløpende under utvikling.