Idrettskurs - 2022

Releaser og feilrettinger i 2022

5. desember 2022

  • Registrere og bekrefte faktiske timer på kurs, før kurset kan låses
  • Deltakerliste, mal for fremmøte etter i hht. forskrift om studieforbund 

 

20. oktober 2022

  • Lagt til kursarrangørens navn i alle e-post- og SMS-meldingsmaler
  • Feilretting notification i venstremeny
  • Feilretting der filvedlegg til kurs ikke fikk med filetternavn (html- og msg-filer)
  • Feilretting slik at postnummer på kurssted ikke vises med mange mellomrom i meldinger

 

30. august 2022

Feilretting ved betaling fra Idrettskurs. Når en betaling ble avbrutt, og forsøkt betalt igjen gikk den ikke gjennom. 

 

5. juli 2022

Ny funksjonalitet: Kvittering når leder av idrettslaget betaler for deltager.

Kvittering sendes på e-post til den som har foretatt betalingen (forutsatt at denne er betalt fra Idrettskurs).

Kvitteringen ligger også i meldingslogg på personkortet.

Se brukerveiledningen for kvittering.

 

23. mai 2022

To feilrettinger i forbindelse med kalkulering av kompetanse.

  • Justering i kalkulering av differensiert kompleks kompetanse
  • Justering ved manuell redigering av kompetanse, gjør at utløpsdato blir riktig behandlet