Idrettskurs 2.8.151

7.desember 2021 - Idrettskurs ble oppdatert med følgende endringer

  • Ta i bruk NIFs Rest-API for betaling
  • Oppdatering av kodetillegg som løser feil i paging av datasett.
  • Feilretting i VO-rapport, vise kontonummer til org.ledd. (2.des 21)
  • Feilretting visning av kontoliste når gruppeledd er arrangør og kurs har betaling. (2.des 21)