Idrettskurs

26.okt 2021 - Idrettskurs ble oppdatert, med følgende endringer

  1. Personsøk ved deltakerpåmelding til kurs begrenses.
    • Det er kun personer med Opplæringsansvarlig-funksjon, som har anledning til å søke og legge til deltagere fra hele norsk idrett. Alle andre funksjoner søker kun blant personer i sitt eget og underliggende org.ledd.
  2. Kursbevis - fyller hele siden og henter tekst fra riktig seksjon i malen.
  3. Fullført kompetanse-søk - endret slik at det ikke kan søkes uten kriterier.