Idrettskurs - 2023

Releaser og feilrettinger i 2023

12. september 2023

 • Opprettet dato vises i kurset.
 • Betalingsfrist vises på ordren i kurset.
 • Fjernet objektene "undersøkelseselementer" fra rapportvisning.
 • Post3-rapport i Idrettskurs.

 

29. august 2023

 • Feilretting i modulkurs. Fikk tidligere en feilmelding dersom en person sto på venteliste på en modul, men ble flyttet opp til fast plass.
 • Request 400-feil i Min idrett/kurs rettet.

 

22. juni 2023

Et par justeringer på kursmal:

 • "Vis på IdrettsCV" er flyttet til seksjon for "Grunnleggende innstillinger".
 • Seksjon "Gyldighet" er fjernet fra alle maltyper, unntatt Kompetansedefinisjoner og Ekvivalenter. 

Dersom tidsbegrensning på kursmaler av type Kurs eller E-kurs skal fjernes, må dette gjøres av NIF Digital Support.

Kontakt NIF Digital Support

 

20. juni 2023

 • Kalkulering flyttet til task worker
  • Bedre mulighet for å skalere hastighet og ressurser.

 

13. juni 2023

 • Betaling av kursavgift fjernes fra Idrettskurs.
 • All betaling flyttes til Min idrett.
 • Samtidig release av kurssøk og kurspåmeldinger i "nye" Min idrett. 
 • Gamle Min idrett fases ut for alt som omhandler kurs og kompetanse.

 

4. - 18. april 2023

 • Oppgradering av OS på alle servere

 

24. mars 2023 

 • Design-endringer. Farger skal gjenspeile NIFs design.

 

22. januar 2023

 • Endringer i beregning av VO-midler. Beregning gjøres i database i stedet for i kode.