Tildele funksjon

For tilgang til Idrettskurs, for ansatte i særforbund, idrettskretser eller NIF sentralt.

Dersom du trenger tilgang til Idrettskurs, ta kontakt med din overordnede.

Tilgang gis i SportsAdmin. Det er to funksjoner som er relevante, KursArrangør og Opplæringsansvarlig.

  1. Søk frem personen i SportsAdmin
  2. Velg "Ny funksjon" og søk frem ditt org.ledd.
  3. Søk frem funksjonstypen Opplæringsansvarlig eller Kursarrangør.
  4. Lagre

Personen har nå fått en funksjon i organisasjonsleddet som ble valgt.

Vær oppmerksom på at det kan ta noen minutter før funksjonen blir synkronisert til Idrettskurs. Når funksjonen er synkronisert, har personen også riktig tilgangsnivå i Idrettskurs.

Dersom du opplever at personen ikke får tilgang innen noen minutter, ta kontakt med NIF Digital Support.

 

Tildele kompetanse

Det er ikke mulig å søke frem personer som ikke er tilknyttet til ditt organisasjonsledd. 

Dersom personen ikke er tilgjengelig for ditt særforbund, betyr det at den mangler aktivt medlemskap i Gruppe for Særidrett. Dette skal som hovedregel rettes i medlemssystemet til idrettslaget.

Dersom det er behov for å tildele kompetanse til en person som ikke tilhører ditt org.ledd, ta kontakt med NIF Digital Support.

 

Fikk du svar på det du lurte på?