Tildele funksjon

For tilgang til Idrettskurs, for ansatte i Særforbund, Idrettskretser eller NIF Sentralt.

Dersom du trenger tilgang til Idrettskurs, ta kontakt med din overordnede. Tilgang gis i SportsAdmin. Det er to funksjoner som er relevante, KursArrangør og Opplæringsansvarlig.

1) Søk frem personen i SportsAdmin

2) Velg "Ny funksjon" og søk frem ditt org.ledd.

3) Søk frem funksjonstypen Opplæringsansvarlig eller Kursarrangør.

4) Lagre.

Personen har nå fått en funksjon i Særforbundet.

Vær oppmerksom på at det kan ta noen minutter før funksjonen blir synkronisert til Idrettskurs. 

Dersom du opplever at personen ikke får tilgang innen noen minutter, ta kontakt med NIF Digital Support på support@idrettsforbundet.no eller tlf 21029090.

 

Tildele kompetanse

Du vil ikke kunne søke frem personer som ikke har funksjon i ditt org.ledd. Det kan da være personer som enten har funksjon på Lagnivå (Trener, lagleder mm), eller personer som ikke har et aktivt medlemskap i gruppe for særidrett under ditt særforbund.

For å tildele kompetanse til en person som ikke tilhører ditt org.ledd, ta kontakt med NIF Digital Support.