Opprette kursgjennomføring

Når du oppretter et nytt kurs, kaller vi det en «Kursgjennomføring» eller et kurs. Kursgjennomføringen er selve kurset og baserer seg på en mal du har laget tidligere.

Mange kurs er basert på maler som er VO-/Post3-godkjente. Det er fullt mulig å opprette et kurs uten VO/Post3-godkjent mal, men da vil du ikke motta tilskudd fra NIF for kurset.

Når kurset er ferdig, er det viktig at du klikker av for "Bestått" på alle deltagere FØR du låser kurset. Kurs uten beståtte deltakere vil ikke motta tilskudd fra NIF.

Når du er sikker på at alt er registrert riktig, kan du låse kurset. Kurset er da klart for å gå til utbetaling av VO-midler. 

 

Før du låser kurset:

 • Har alle deltakere som skal ha det, fått status «oppmøtt» og «bestått»?
 • Er kursmalen godkjent for VO/Post3-utbetaling?
 • Kun låste kurs skal gi uttelling på VO og Post-3, låste kurs kan ikke åpnes igjen. I spesielle unntakstilfeller kan NIF Digital Support gjøre endringer i kurset, men dette skal som hovedregel ikke gjøres.

Merk også at deltakeren får kurset på sin IdrettsCV først når kursgjennomføringen er bestått.

VIKTIG:

Dersom kurset inngår i en kompetanse (Kompetansedefinisjon), vil ikke deltakeren få Kompetansen tildelt før oppmøtt og bestått er satt og sluttdato for kursgjennomføringen har passert.

 

Arrangere nytt kurs
Fra forsiden har du to muligheter for å komme til opprettelse av ny kursgjennomføring:
Fra Startsiden, klikk på "Arranger nytt kurs":

Eller fra toppmenyen, velg «Kursplanlegging» og deretter pluss-tegnet på venstre side

En eller flere maler?
Når du nå er inne i "Legg til nytt kurs" har du to valg:

 1. Opprette et nytt kurs basert på en enkel kursmal (dette kan være en modulkursmal)
 2. Opprette et nytt kurs basert på flere maler (dette er på en måte et modulkurs, i form av at det kan bestå av flere moduler. Men det er ikke basert på mal av typen Modulkurs. Her oppretter du en kursgjennomføring med flere kursmaler kun denne gangen). Merk: Du kan ikke kopiere en kursgjennomføring.

Opprette kursgjennomføring basert på en mal
I feltet «Søk etter kursmal» søker du detter kursmalen du ønsker å benytte. I dette eksempelet er det søkt etter kursmalen «Dommerkurs 1 – NBIF». Du har mulighet til å begrense søket ditt ved å krysse av for kriteriene nedenfor søkefeltet. Du kan også begrense søket ved å velge kategori og/eller idrett/ gren.

 

Når du har gjort dine valg, trykk enter eller klikk på «Søk».

Du vil få opp en treffliste basert på dine søkekriterier i det høyre vinduet.

Dersom du ønsker å se innholdet i malen før du velger den, klikk på navnet på malen, og beskrivelse åpnes i et nytt vindu.

Velg den kursmalen du ønsker ved å trykke på knappen «Velg». Vinduet lukkes og du kommer inn i skjemaet for selve kursgjennomføringen.

Grunnleggende innstillinger
Under seksjonen «Grunnleggende innstillinger» skal du registrere navn på kurset. Feltet for navn vil være ferdig utfylt med navnet på kursmalen du har valgt. Du har mulighet til å endre dette.

 

Innstillinger
I feltene for «Start» og «Slutt» registrerer du dato og klokkeslett for kurset.
Feltene for varighet er ferdig utfylt og bestemmes av kursmalen du valgte. Disse feltene kan ikke endres.

 

Det er obligatorisk å registrere i hvilken kommune kurset skal avholdes.

«Sted» og «Instruktører» er ikke påkrevd å fylle inn, men kan brukes om du ønsker det. (Instruktør er i skrivende stund ikke tilgjengelig).

 

Påmeldings- og betalingsinformasjon

 1. Publiseringsdato - er ferdig utfylt med dagens dato. Dette er datoen kurset blir publisert på nett og tilgjengeliggjøres både i Min Idrett og Webdeler. Ønsker du ikke at kurset skal publiseres enda, må du la feltet stå blankt.
 2. Påmeldingsfrist - er standard utfylt, men denne kan du endre ved å klikke på nedtrekksmenyen og velge et annet alternativ.
 3. Avmeldingsfrist - er standard utfylt, men denne kan du endre ved å klikke på nedtrekksmenyen og velge et annet alternativ.
 4. Angi maks antall plasser på kurset.
 5. Oppgi pris. Dersom du anga pris i malen, vil denne vises her. Du kan overskrive denne.
 6. Kryss av dersom deltakere registrere hvilken klubb de representerer.
 7. Kryss av dersom dere ønsker at kurssystemet skal håndtere onlinebetaling ved påmelding

NB: Vi gjør oppmerksom på at det er ditt ansvar å sette deg inn i hvordan betalingsløsningene fungerer. Se egen brukerveiledning.

 1. Feltet for «Arrangør» er obligatorisk å fylle ut. Skriv navn på arrangør og velg ønsket klubb eller gruppe.

(NB! Her vil Idrettskurs foreta en autosøk, så du må skrive inn noen tegn og la søkeresultatene komme opp i listen, og deretter klikk på den du ønsker).

 1. Dersom du har krysset av for onlinebetaling, må du velge et kontonummer. Arrangøren MÅ ha brukerstedsavtale med Buypass for at dette skal fungere. Se egen brukerveiledning om onlinebetaling.
 2. Fyll inn evt. E-post/Hjemmeside om dere ønsker det. Dette vil vises i Min idrett og i Webdeler.

 

Beskrivelse, målgruppe, læringsmål og forkunnskaper

I feltet for «Praktisk informasjon» kan du fylle inn mer informasjon om kurset.

De andre feltene vil være ferdig utfylt basert på kursmalen som ble valgt. Disse feltene vil være låst for redigering om kursmalen er VO- og/eller Post3-godkjent.

Om kursmalen ikke er VO- og/eller Post3-godkjent, vil alle feltene være mulig å redigere.

 

Lagre

Når du har lagt inn all ønskelig informasjon, kan du velge mellom å «Lagre og fortsett redigering», som mellomlagrer for deg, eller du kan trykke «Lagre». Du kommer da videre til kursadministrasjon, der du fortsatt kan redigere kurset og foreta påmeldinger.

 

Opprette kursgjennomføring – flere maler
Når du skal opprette et nytt kurs basert på to eller flere maler uten å lage en modulkursmal først, kan du bruke knappen «Opprett nytt kurs basert på flere maler».
Dette er temmlig likt som når du oppretter kurs basert på en mal, men med noen endringer i oppsettet:
- På venstre side av skjermen skal du fylle inn den generelle informasjonen for hele «modulkurset»
- På høyre side kan du legge inn andre kursmaler, som vil bli moduler (underkurs). I skrivende stund, kan du ikke redigere på «modulhodet» som blir opprettet.

 

Legge til moduler

Her skriver du inn i søkefeltet for å finne malene som du vil lage moduler av. (NB! Her vil Idrettskurs søke automatisk blant malene du kan velge mellom. Du må skrive inn og la søkeresultatene komme opp i listen, og deretter klikke på den du ønsker).

Merk: Når du klikker «Lagre» vil du ikke få mulighet til å legge til flere moduler til denne kursgjennomføringen. Dersom du velger «Lagre og fortsett redigering», vil du bli stående i skjemaet og ha mulighet til å endre på feltene på «modulhodet».

Når du skal redigere på modulene, må du velge «Lagre» og gå til selve kursgjennomføringen. Der vil du få tilgang til modulene.

For å redigere modulkurs, se egen brukerveiledning for dette.

 

Fikk du svar på det du lurte på?