Opprett ekvivalent

  1. Fra toppmenyen -> velg "Maler" (eller "Maler og Oppsett")
  2. Klikk på "+"-tegnet fra venstremenyen
  3. Velg type "Kompetanseekvivalenter"
  4. Fyll inn påkrevde felter
  5. Lagre

Rød kule med et tall inni, indikerer at det er det antall påkrevde felter som må fylles ut innenfor den enkelte seksjon.

 

Det er færre felter som er påkrevd i en ekvivalent, enn i de andre typene.

 

Legg til Opplæringstiltak

I høyre del av skjermbildet er et søkefelt for å søke frem og legge til Opplæringstiltak. Her kan det søkes blant maler av type kurs, e-kurs, kompetansedefinisjoner og ekvivalenter.

Velg ønskede Opplæringstiltak i ekvivalenten.

Klikk "Lagre" og Idrettskurs starter beregning av den nye ekvivalenten umiddelbart.

Fikk du svar på det du lurte på?