Bestilling

Idrettens Office 365 kan bestilles av styreleder/styremedlem via idrett.nif.no. Når det er foretatt en bestilling, vil alle styremedlemmer kunne logge seg på med samme brukerkonto som i Min idrett.

Når styreleder/styremedlem logger på idrett.nif.no, vil vedkommende få tilgang til knappen "Idrettens Office 365". Trykk deretter på knappen "Bestilling". Velg ønsket pakke og fyll ut skjema. Avslutt med å trykke bestill nederst på siden. Merk at det kan komme opp en pris i bestillingsskjemaet. Idrettslaget vil ikke bli fakturert for Idrettens Office 365 før ved årsslutt, og vil kun bli fakturert for perioden dere har vært brukere. 

Standard pakke: 2500,- pr. år. 

Gir tilgang til Teams-gruppe for hovedstyret i idrettslaget. Passer også bra for særidrettslag. Hovedstyret for et rom hvor de kan kommunisere trygt og enkelt seg imellom, som tekst eller i form av digitale møter. I tillegg får man tilgang på et filområde hvor idrettslaget trygt kan lagre alle sine dokumenter. Dette skaper kontinuitet i arbeidet, og gjør overgang for nye styremedlemmer enkel. Til slutt får idrettslaget tilgang på en felles postboks (under utvikling), hvor alle styremedlemmene har tilgang til samme innkommende post til idrettslaget.

Utvidet pakke: 6250,- pr år. 

Tilgang til alt det samme som standard pakke. Med utvidet pakke får også alle gruppestyrer tilgang på hver sin Teams-gruppe med samme funksjonalitet som det hovedstyret har. Merk at siden tilgangene skjer automatisk fra idrettens database har vi kun oversikt over leder i undergrupper. Pass på å gi tilgang til undergruppenes styrer under "tilganger" i bestillingskjema.

 
Har dere spørsmål rundt pakkene eller priser kan vi kontaktes på telefon: 21 02 90 90 eller e-post til support@idrettsforbundet.no