Hvordan opprette nytt årshjul?

Det er to måter å opprette et nytt Årshjul på, benytt en mal, eller start helt på nytt.

 

1. Klikk på "Opprett nytt årshjul"

aarshjul-nytt-3.png

2. Klikk på "start fra scratch" eller velg en mal fra listen

aarshjul-nytt-2.png