Et hjelpemiddel som bidrar til god planlegging og mer forutsigbarhet på viktige aktiviteter gjennom året.

Gjør det enkelt å både administrere og formidle fra ett, oppdatert sted!

Eksempelvisning (interaktivt årshjul):