Hvorfor bruke SportsAdmin?

SportsAdmin er en kostnadsfri løsning med gratis support! SportsAdmin sørger for sikker oppbevaring av person- og organisasjonsopplysninger. SportsAdmin gir deg rask og enkel oversikt over lisenser, arrangement og deltagere. Les merklikk

Ny kursløsning for idretten

Nå er endelig IdrettsKurs lansert. SportsAdmin har lenge vært løsningen for registrere/rapportere kurs i idretten, men nå kommer det en ny arvtager. IdrettsKurs gikk på lufta i 1. versjon 15. november og vil i tiden fremover få tilrettelagt mer funksjonalitet. I startfasen vil det være særforbund som må gjøre en del forberedende tiltak. I tiden fremover vil det blir mer funksjonalitet tilgjengelig for klubber og grupper. Vi søker å være i full drift medio januar 2017 Se mer infoklikk

Onsdag 14. desember vil idrettens løsninger være utilgjengelig fra 09.00 til 12.00 grunnet vedlikehold.

Onsdag 14. desember vil IT-systemer som KlubbAdmin, SportsAdmin, Min idrett, TurneringsAdmin, servicer og webdeler vil være utilgjengelige i dette tidsrommet 09.00 til 12.00 grunnet vedlikehold. Ved spørsmål kan du kontakte Idrettens support: support@idrettsforbundet.no eller på telefon: 03615 Mvh NIF-IT klikk