Hvorfor bruke SportsAdmin?

SportsAdmin er en kostnadsfri løsning med gratis support! SportsAdmin sørger for sikker oppbevaring av person- og organisasjonsopplysninger. SportsAdmin gir deg rask og enkel oversikt over lisenser, arrangement og deltagere. Les merklikk

Ny kursløsning for idretten

Nå er endelig IdrettsKurs lansert. SportsAdmin har lenge vært løsningen for registrere/rapportere kurs i idretten, men nå kommer det en ny arvtager. IdrettsKurs gikk på lufta i 1. versjon 15. november og vil i tiden fremover få tilrettelagt mer funksjonalitet. I startfasen vil det være særforbund som må gjøre en del forberedende tiltak. I tiden fremover vil det blir mer funksjonalitet tilgjengelig for klubber og grupper. Vi søker å være i full drift medio januar 2017 Se mer infoklikk

Tirsdag 24.januar vil idrettens løsninger være utilgjengelig fra 09.00 til 12.00 grunnet vedlikehold.

Tirsdag 24. januar vil idrettens løsninger være utilgjengelig fra 09.00 til 12.00 grunnet vedlikehold. IT-systemer som KlubbAdmin, SportsAdmin, Min idrett, Turneringsadmin, webservicer og webdeler vil være utilgjengelige i dette tidsrommet. Ved spørsmål kan du kontakte Idrettens support: support@idrettsforbundet.no eller på telefon: 03615 klikk