SportsAdmin er en nasjonal idrettsadministrativ løsning, laget av og for norsk idrett. 

SportsAdmin tilbyr tjenester for idrettslag, kretser og særforbund. Er du leder, arrangementsansvarlig eller medlemsansvarlig i ditt idrettslag eller du er administrativ ansatt i en idrettskrets eller særforbund, har du tilgang til SportsAdmin.

  • Innlogging med Idrettens ID.
  • Tilgang basert på din rolle i idretten.
  • Oversikt over medlemskaps-  og organisasjonsopplysninger.
  • Oversikt og administrasjon av lisenser.
  • Administrasjon av arrangement og deltagere.
  • Kommunikasjon og distribusjon av informasjon.
  • Spillemidler til utstyr

SportsAdmin er laget for å støtte alle organisatoriske og administrative nivåer i norsk idrett.