Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søke midler Viken

Under har vi listet opp en del muligheter som idrettslaget kan søke på. Ikke alt er nødvendigvis rettet spesifikk mot paraidrett.

 

Har du spørsmål ta kontakt med:

Viken idrettskrets v/Sigurd Roestad
E-post: sigurd.roestad@idrettsforbundet.no
Mobil: 90 07 67 79

  Midler til oppstart av para-aktivitet

  Hvis idrettslaget ønsker en «kick-off», arrangere aktivitetsdag, åpen hall eller åpne opp for rekruttering av nye para-utøvere, er dette en ordning som er midt i blinken for nettopp dette.  Arrangementet skal holdes innen utgangen av 2021.  

  Søknadsfristen er satt til 15. mars 2021 og søknadsbeløpet er opptil 5000 kr. per idrettslag/arrangement.  

  Les mer her.

  Norges idrettsforbund
  Her er det listet opp en del muligheter som idrettslaget kan søke på. Ikke alt er nødvendigvis rettet spesifikk mot paraidrett.

  Klikk deg videre her

  Særforbund
  Det er ulike ordninger for hva de ulike særforbundene tildeler av støtte. Enkelte har støtteordninger til blant annet arrangementer, kurs eller oppstart av tilbud for utøvere med funksjonshemning.

  Ta kontakt med ditt særforbund for nærmere informasjon. 

  Anthonstiftelsen (Reidar og Gunnar Holst legat).
  Les mer om legatet og muligheter for å søke støtte ved å klikke på linken ovenfor.

  CivitanKiwanis, Lions, m.fl. 
  De forskjellige organisasjoner/lokallag har forskjellige støtteordninger. Noen gir økonomisk støtte andre bidrar med transport, medhjelper til konkurranser o.l.. Ta kontakt med den enkelte organisasjon eller det enkelte lokallag.

  Gjensidigestiftelsen
  De fleste utlysningene fra Gjensidigestiftelsen er åpne for idrettsorganisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret. Les om Frivillighetsregisteret her.

  Kommuner 
  Det er forskjellig hva de forskjellige kommuner støtter. Ta kontakt med de enkelte kommuner, blant annet gjennom kulturavdelinger og helse- og sosialavdelinger.

  Legater 
  Se ”Den store Legathåndboken” (kan kjøpes hos bl.a. bokhandlere og lånes på bibliotek) 

  Lokalavisenes søknadsordning
  Amedias aviser deler ut midler for å støtte allmennyttige tiltak til det beste for innbyggerne og lokalmiljøet. Tildelingene skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

  Prinsesse Märtha Louises Fond 
  Avkastningen av fondet skal brukes til hjelp for funksjonshemmede barn i Norge under 16 år, og tildeling skal gå til tiltak i regi av organisasjoner og institusjoner. Det legges vekt på at de midler som deles ut kommer barn til gode og ikke brukes til dekning av driftsutgifter.

  Sparebankstiftelsen
  Det er ulike tilskuddsordninger for å styrke et bedre nærmiljø for barn og unge - lokalt og nasjonalt. 

  Se oversikt alle sparebankstiftelser (bla deg litt ned på siden)


  Stiftelsen Sophies Minde - støtte til velferds- og trivselstiltak 
  Individuell støtte fordeles til personer i målgruppen, og kan gå til tiltak som kan bidra til integrering i samfunnet og styrke mulighetene til deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter inkludert fysisk aktivitet.
  Generell støtte tildeles frivillige organisasjoner, foreninger o.l. til tiltak for grupper under stiftelsens formål. Tiltak rettet mot barn og ungdom prioriteres. 

  Stipendportalen
  Se en rekke søknadsmuligheter på stipendportalen.no

  Trygve Gulbranssens minnefond (Viken)
  Arven fra forfatter og idrettsmann Trygve Gulbranssen skal komme funksjonshemmede til gode gjennom et nyopprettet minnefond. Målgruppen er enkeltutøvere under 35 år, lag, idrettslag og andre som arbeider med idrett, fysisk aktivitet og trivsel for funksjonshemmede.

  TUBFRIM 
  Overskuddet til Tuberkulosearbeidets Frimerkeforretning (TUBFRIM) brukes til bekjempelse av tuberkulose (50 %) og til trivselsfremmende tiltak for funksjonshemmede barn og unge i Norge (50 %).

  Zuccarellostiftelsen
  Gjennom to fond kan enkeltpersoner, idrettslag, initiativtakere og ildsjeler søke om støtte fra Zuccarellostiftelsen