Tildelingsutvalg - diverse

Viken idrettskrets har pr. 1. desember 2023 følgende prosjekter med tilhørende tildelingsutvalg:

Les mer om prosjektet her.

Pål Thomassen (styremedlem Viken idrettskrets), Dag Nielsen (styremedlem Vestfold og Telemark idrettskrets), Vidar Elda (styremedlem Innlandet idrettskrets), Ole Martin Petersen (ansatt Viken idrettskrets), Morten Wale Wang (ansatt Vestfold og Telemark idrettskrets) og Jørn Gunnar Skjærvik (ansatt Innlandet idrettskrets)

Les mer om prosjektet her.

Anita Hokholt Eng, Atle Strandos, Hilde Stokke (styremedlemmer i Viken idrettskrets). Steinar Sætre (Sparebankstiftelsen DNB), Øyvind Thorsen og Christian A. Karlsen (ansatte i Viken idrettskrets)

Les mer om prosjektet her.

Roar Bogerud (styreleder Viken idrettskrets) og Hilde Stokke (styremedlem Viken idrettskrets)

Les mer om prosjektet her.

Tildelingsutvalg kommer.