Idrettspolitikk som virkemiddel

Idrettspolitikk som vårt viktigste virkemiddel

Viken idrettskrets mener at idretten gjør samfunnet bedre! Idretten er en viktig del av det norske samfunn, og nesten alle i landet har en eller annen gang deltatt i idrettens aktiviteter. Idrettens størrelse og utbredelse gjør at den har en viktig samfunnsutviklerrolle.

Idretten bidrar til dialog, samskaping og samarbeid, som er viktige funksjoner i et levende demokrati. Det er idrettens samfunnsansvar å tilby fysisk aktivitet og idrettsglede på en faglig god og forsvarlig måte, mens idrettens viktigste samfunnsbidrag er å påvirke til et mer fysisk aktivt samfunn. Viken idrettskrets vil være en viktig bidragsyter til økt fysisk aktivitet utover egen organisasjon. Dette har vi nedfelt i visjonen vår: Idretts- og aktivitetsglede for alle i Viken.

I løpet av 2022 har Viken idrettskrets gjennomført en rekke møter med politikere, både fra regionalt og sentralt hold. Dette har vært knyttet opp til konkrete saker, som for eksempel bruken av gummigranulat og strøm-/gass støtte til idrettslag. Men også mer generelle møter for å etablere relasjoner og kunnskap om idrettens betydning, eksempelvis gjennom “digitale kaffekopper” med alle politiske partier. Vi har gjennom året jevnlig skrevet kronikker om aktuelle idrettspolitiske tema og vi har deltatt på Arendalsuka og Norsk idrettspolitisk forum.

For å bistå idrettsrådene i den lokale politiske dialogen har Viken idrettskrets utarbeidet en kommuneindeks, som presenterer idrettens rammevilkår i våre 51 kommuner innenfor områdene: 

  • Anleggssituasjonen for tre typer anlegg i gitt kommune
  • Medlemmer 13 - 19 år relatert til befolkningsgrunnlag for den samme gruppen
  • Anleggsleie
  • Hvordan idrettsrådet vurderer samarbeidet med kommunen

Kommuneindeksen kan bidra til en faktabasert dialog mellom idrettsrådene og kommunene, og gjøre det enklere å lage idrettspolitiske handlingsplaner for idrettsrådene.

MicrosoftTeams-image (7).png
Illustrasjon fra kommuneindeksen fra "Viken idrettskrets mener"-nettsiden.