Oppsummering 2022

Januar - Tema: Nye muligheter

 • Bærekraftsseminar sammen med Norges Idrettshøgskole og Strømsgodset Toppfotball for idrettslag og deltagere ved studiet “Idrett og bærekraft”. 
 • Oppstart fysisk møteserie for idrettsrådene, til sammen seks regionale samlinger. Temaene var idretts- og aktivitetsglede, idretts- og aktivitetsråd, bærekraft, kommuneindeks og anleggsutvikling. 
 • Etablering av podcasten «Gullvaffel» med månedlig sending. Sendingenes tema var hentet fra vår egen bærekraftkalender.  

Februar - Tema: Inkludering

 • Lederkurs for ungdom, ytterligere to kurs i mai og september.N
 • Bærekraftseminar sammen med Norges Idrettshøgskole og Strømsgodset Toppfotball for idrettslag og deltagere i ved studiet “Idrett og bærekraft”.
     

Mars - Tema: Likestilling

 • Vi ble tilkjent støtte på 9 millioner kroner til et treårig prosjekt for Idretts- og aktivitetsråd fra Sparebankstiftelsen DNB.
 • Paraidrettsdag, ytterligere fire arrangement i juni, september og oktober. Arrangementene har ekstern støtte fra Trygve Gulbranssens minnefond, Viken fylkeskommune (Aktiv i Viken) og Akershusfondet.   
 • Studiebesøk fra Islands idrettsforbund Umfi. 
 • Webinar for idrettsråd og kommunal ansatte om forskuttering av spillemidler.
 • Anleggskonferanse på Lillestrøm med tema bærekraft og idrettspolitikk – livestrømmet gjennom Amedias direktesport-plattform.
 • Webinar om nytt varslingssystem og seksuell trakassering og overgrep, m/forelesere fra Norges idrettsforbund.

April - Tema: Livslang idret

 • Webinar: Hvordan inkludere i ordinært tilbud.
 • Samling for kompetansenettverket med fokus på å styrke samholdet og identitet samt faglig påfyll. Tilsvarende samling avholdt i november. 
 • Webinar for idrettsråd og kommunal ansatte om kommunal garanti.

Mai - Tema: Sosial bærekraft

 • Konferansen «I samme båt» for Aktive Lokalsamfunn, workshop om bl.a. klubbutvikling og innholdet i visjonen «Idretts- og aktivtetsglede». Tre lignende arrangement for Aktive Lokalsamfunn avholdt i september og november. 
 • Tildelt 550 000 kr av Gjensidigestiftelsen til et sommeraktivitetstiltak i regi av Gol og Nesbyen Idrettsråd.  
 • Medarrangør m/Viken fylkeskommune – to spillemiddelkurs.

Juni - Tema: Bærekraftig idrett. Idrett og aktivitetsglede

 • Deltakelse på en dialogsamling rundt anlegg og aktivitet initiert av Sparebankstiftelsen DNB.
 • «Vår dag» 22. juni - frivillighetens år.
 • Deltaker på Sparebankstiftelsen DNB sin møteplass med idrettskretser og andre org – samarbeid for fremtiden.
 • Bærekraftseminar for idrettsrådene, i samarbeid med Norges idrettshøyskole. 
 • Folkehelsekonferansen Livsløpet.
 • Kretsting i Fredrikstad med vedtak ny visjon «idretts- og aktivitetsglede».

Juli - Tema: Ungdomsidrett

August - Tema: Paraidrett

 • Sportskolen – to samlinger for parautøvere Arrangementet har ekstern støtte fra Trygve Gulbranssens minnefond.
 • Idrettsleir for funksjonshemmede feiret 20-årsjubileum. Leiren har vokst fra 6 deltakere til 61 deltakere og 50 ledsagere i 2022.

September - Tema: Demokrati

 • Idrettspolitisk webinar for idrettsrådene.
 • Deltagelse på den internasjonale konferansen ”Change the Game” i Umeå.
 • Deltakelse i Frivillighet Norges «Dugnad for økt deltakelse» - tilbake til frivilligheten. 
 • Webinar om "allsidig barneidrett – hva er gevinsten?".

Oktober - Tema: Mental helse

 • Kommuneindeksen klar til bruk.
 • Ungdomskonferanse i Sarpsborg, med tema «aktivitetsglede og den mentale motivasjonen».  
 • Deltagelse E-sportalliansens årskonferanse i Oslo.    
 • Signert samarbeidsavtale med Høgskolen i Østfold om paraidrett inn i studier.  
 • Innvilget søknad Lotteri og stiftelsestilsynet til prosjekt «The missing link» kr. 1,1 mill. Omhandler integrering av parautøvere.  
 • Medarrangør m/NIF på nasjonal anleggs- og idrettsrådskonferansen på Gardermoen.
 • Oppdatering av anleggsregisteret – i samarbeid med VFK, for å styrke samarbeidet mellom idrettsråd og kommuner.
 • Webinar «Lagspill mot mobbing» m/ombudet for barn og unge i Viken fylkeskommune.

  

November - Tema: Barneidrett

 • Vi deltok med foredrag ved en inkluderingskonferanse i regi av Oslo idrettskrets og Sparebankstiftelsen DNB. 
 • Tre daglige ledersamlinger med erfaringsdeling og faglig påfyll gjennom temaene lagring og oppfølging av attester i idrettens systemer, Mitt varsel, Strømming av breddeidretten, digitalt årshjul, kommuneindeksen, forskuttering og kommunal garanti og prosjektet «Grønt lys».
 • Medarrangør av Frivillighetens festkonferanse.
 • Innvilget kr 10 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB til bærekraftprosjektet «Grønt lys for idretten». Prosjektet skal drives i samarbeid med Innlandet idrettskrets og Vestfold og Telemark idrettskrets.

Desember - Tema: Frivillighet

 • Filmproduksjon: Tips til universell utforming fra Sandbakken flerbrukshall. Én idrett – like muligheter.  
 • Bærekraftsseminar sammen med Norges Idrettshøgskole og Strømsgodset Toppfotball for idrettslag og deltagere ved studiet "Idrett og bærekraft".
 • Oppstart fysisk møteserie for idrettsrådene, til sammen seks regionale samlinger. Temaene var idretts- og aktivitetsglede, idretts- og aktivitetsråd, bærekraft, kommuneindeks og anleggsutvikling.
 • Siste episode med Gullvaffel-podden ble med årets medianavn Andreas Selliaas.