Deltagerne på befaring på Sarpsborg stadion: Rekorddeltagelse på anleggsseminaret i helgen sier noe om bredden i ambisjonene om å utvikle og forbedre klubbhus og aktivitetsområder i mange lokalsamfunn.
Deltagerne på befaring på Sarpsborg stadion: Rekorddeltagelse på anleggsseminaret i helgen sier noe om bredden i ambisjonene om å utvikle og forbedre klubbhus og aktivitetsområder i mange lokalsamfunn.

Hjerte i lokalsamfunnet

I bydeler og lokalsamfunn har idrettslag drømmer om å skape noe unikt. De strekker seg litt lenger for å tenke annerledes og målet er å skape noe mer enn bare et idrettslag.

Sarpsborg: Denne helgen var over 100 representanter fra vikenidretten samlet for å lære om prosjektet «Fra klubbhus til aktivitetshus».

Rekorddeltagelsen på anleggsseminaret i helgen sier noe om bredden i ambisjonene om å utvikle og forbedre klubbhus og aktivitetsområder i mange lokalsamfunn. Konferansen markerer starten på prosjektet "Fra klubbhus til aktivitetshus," støttet av Sparebankstiftelsen DNB, som omfatter Viken-, Oslo-, Innlandet- og Vestfold og Telemark fylke.

Aktivitetshuset som ble et klubbhus

Tanken om å skape et bydelshus med yrende liv for barn, voksne og eldre er ikke ny. Yngve Carlsson, tidligere forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning, hadde en strategisk rolle i utviklingen av aktivitetshus og fritidsklubber i bydelene i Drammen på 1980-tallet. Historien om klubbhuset på Gulskogen startet med et initiativ for å bygge et flerbrukshus for hele lokalsamfunnet, men med tiden ble det hovedsakelig et klubbhus kun for idrettslagets medlemmer. Fritidsklubben mistet popularitet, og huset ble i stor grad dominert av idretten og idrettens symboler. Yngve påpeker at mange klubbhus rundt omkring i Norge lider av lignende begrensninger, til tross for deres potensial som fellesarenaer for lokalsamfunnet.

- Fritidsklubben på Gulskogen ble etterhvert brukt av noen veldig få. Ungdommer fant denne klubben som ganske kjedelig. Kiosk og enkel kafeteria-drift opphørte for ca. 20 år siden, forteller Yngve Carlsson.

Les prosjektbeskrivelsen til "fra klubbhus til aktivitetshus" her

Aktivitetshus må være forankret i aktiviteter og interesser

Derfor blir viktigheten av å knytte sosiale fellesskap til aktiviteter som trekker ungdommene, for eksempel idrett, skating, buldring eller gaming enormt viktig i prosjektene fremover. Aktivitetene fungerer som et lim som binder deltakerne sammen, selv om deltagerne ikke nødvendigvis blir nære venner gjennom dem. Det samme gjelder for voksne, der sosiale fellesskap ofte dannes rundt felles interesser og verdier.

Flere idrettslag har blitt brukt som referanse-anlegg i det nye prosjektet, blant annet Drammen Ballklubb som har en strategisk geografisk plassering for sitt nye klubbhus «Huset på banen». Klubbhuset ligger midt i bydelen Øren i Drammen, med barneskolen som nærmeste nabo. Idrettsanlegget og andre aktivitets-fasiliteter ligger mellom barneskolen og klubbhuset. 

Les også: Fylkespolitikere hadde møte med Viken idrettskrets

Drømmene overgår begrensingene

«Huset på banen», selv om det er tradisjonelt i sin form, har blitt et pulserende hjerte i bydelen. Det er ikke bare et sted for idrettsaktiviteter, men også et samlingssted for selskaper og møter for eldre. E-sport ble en del av repertoaret, og klubben ser stadig utenfor tradisjonelle idrettsaktiviteter som er interessante nok til å ta med i tilbudene. Ola Apenes, daglig leder i Drammen Ballklubb skisserer potensielle utfordringer ved oppstart av nye prosjekter:

- Vi fikk stadig vekk spørsmål fra egne medlemmer om hvorfor skal vi drive dette her. Man må tørre å tenke litt store tanker. Hva er fremtidens klubbhus? Er det en øvelse vi skal gi oss ut på, og hvorfor skal vi det? Hvorfor skal vi drive med aktiviteter som ikke er direkte knyttet til medlemsvekst? I løpet av en tid har vi erfart at drømmene har overgått begrensningene, og at det har lønt seg. Det har lønt seg for medlemmene, for lokalsamfunnet og for idrettslaget.

Utvikling og forbedring av idrettsanlegg og aktivitetsområder

Mange klubbhus/lokaler/uteområder er i dag klare for fornying og mange steder trengs det nye idéer for å møte dagens trender. Ved å endre bruken av klubbhusene og uteområdene kan idrettslagene også endre sin posisjon i lokalsamfunnet. Målet er å skape kreative, nyskapende og attraktive anlegg som imøtekommer ulike aktiviteter og behov.

Viken idrettskrets ønsker deg velkommen til å bli en del av prosjektet!