Viken idrettskrets har vært initiativtaker til mange prosjekter de senere årene hvor politikere, det private og idretten har lykkes med løsninger som bidrar til at alle skal få en god inngang til et aktivt liv.  
Viken idrettskrets har vært initiativtaker til mange prosjekter de senere årene hvor politikere, det private og idretten har lykkes med løsninger som bidrar til at alle skal få en god inngang til et aktivt liv.  

Fylkespolitikere på samarbeidsseminar med Viken idrettskrets

Å lære å svømme, gå på ski, skøyter eller å løpe dreier seg i stor grad om folkehelse. Viken idrettskrets ønsker også i fremtiden å samarbeide med de tre kommende fylkeskommunene på oppdraget som handler om å tilby idrett og aktivitet så flere kan og vil.

Sarpsborg: På denne konferansen stod idrettens rammevilkår og samarbeid om våre felles innsatsområder på programmet. 

Idretten er i særstilling 

Yngve Carlsson, tidligere forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning, holdt en innledning om idretten som samfunnsbygger. Ungdataundersøkelsene avslører at over 90% av norske barn har vært med på organisert idrett på et tidspunkt i livet.  

- Det er ikke en lang vei inn i idretten, men veien ut kan være ganske kort. Man møter motstand. Vi snakker oftest om at økonomiske utfordringer skaper ulikheter, der lavere sosial status er korrelert med mindre deltakelse, forteller Carlsson. 

Idretten jobber stadig med å motvirke dette ved å tilrettelegge for samarbeid på universelle arenaer, spesielt i skolesystemet, hvor aktiviteter er tilgjengelige for alle uten kostnads-barrierer. Viken idrettskrets har vært initiativtaker til mange prosjekter de senere årene hvor politikere, det private og idretten har lykkes med løsninger som bidrar til at alle skal få en god inngang til et aktivt liv.  

Eldrebølgen er ikke en bølge 

Den demografiske endringen som Norge står overfor, med en betydelig økning i antall eldre over 80 år skaper utfordringer for helsevesenet, spesielt når antallet yrkesaktive går ned. For å opprettholde kvaliteten på pleie og omsorgstjenestene, er det behov for 100 000 ekstra årsverk i Norge, noe som per i dag virker som en umulig oppgave. Denne bølgen faller nemlig ikke, men holder seg stabilt høyt. 

- Dette er et regnestykke som ikke kommer til å gå opp for kommunene, som har ansvar for pleie og omsorgstjenestene. Og da tenker jeg at en del av løsningen vil utvilsomt være et økt og systematisk arbeid  for å holde de eldre friske lenger. Og det positive budskapet er at vi vet hva som virker både for barn og for eldre. Fysisk aktivitet virker, sosialt fellesskap virker, men fysisk aktivitet og sosialt fellesskap sammen, det virker desidert best, forteller Yngve Carlsson.

Viken idrettskrets fremmer fysisk aktivitet og sosialt fellesskap blant eldre som en del av løsningen. Idretten spiller en nøkkelrolle i dette, med etableringen av ulike aktiviteter som går utover tradisjonell idrett. Her ønsker vi tverrpolitisk enighet om samarbeid. 

Videre samarbeid med tre fylker 

Viken idrettskrets opplever økt fagkompetanse og enorm vilje i idrettsråd og idrettslag til å bidra med å bygge aktive lokalsamfunn, men for å kunne utnytte potensiale trenger de drahjelp. Når vi nå står ovenfor et nytt politisk landskap fra 2024 ønsker vi å samarbeide med alle de tre fylkene like godt. Det du som politiker kan forvente er tilgang til en kombinasjon av erfaring, kompetanse, fleksibilitet og samfunnsengasjement, noe som kan være svært gunstig for ulike typer samarbeidsprosjekter og initiativer.  

Dette er bare noen av grunnene til at samarbeid med Vikenidretten er gunstig for fremtiden. Vi gleder oss!