Grønt Lys for idretten: 7,5 millioner tildelt i runde to

I den nylig gjennomførte tildelingsrunden av Grønt lys for idretten har støtten til energieffektive lys-løsninger blitt ytterligere styrket.

I den andre tildelingsrunden fikk 42 søkere grønt lys på sin søknad. Dette resulterer i en utbetaling på omtrent 7,1 millioner kroner i rene tilskudd for å legge om til moderne og energieffektiv LED-belysning med styringssystemer.  

Grønt lys for idretten er blitt en betydningsfull støtteordning for idrettslagene, ikke bare på grunn av den direkte økonomiske støtten, men også på grunn av de energieffektive løsningene som vil ha langsiktige økonomiske fordeler for idrettslagene og kommunene. 

Det er verdt å merke seg neste tildelingsrunde som starter 1. februar med søknadsfrist 31. mars 2024. Her har idrettslag og kommuner som ennå ikke har søkt støtte, mulighet til å søke.  

For mer informasjon om prosjektet og for å se alle tildelingene i både tildelingsrunde 1 og tildelingsrunde 2, kan man besøke prosjektets hjemmeside.