Barn løper og leker

Utlysning: Søk midler til idretts- og aktivitetsråd

Sammen med Sparebankstiftelsen DNB ønsker vi å bygge på idrettens sterke organisasjon og få til en reell samskaping mellom kommunen og idrettsråd om mer idretts- og aktivitetsglede i Viken fylke.

Vår erfaring, gjennom arbeidet med Aktive Lokalsamfunn og i møtet med en rekke andre idrettslag, er at idretten ofte bidrar til aktivitet langt ut over den medlemsbaserte idrettsaktiviteten. Vi hjelper ditt idrettsråd gledelig i gang!

Kriterier for tildeling av prosjektstøtte til opprettelse av idretts- og aktivitetsråd

  • Idrettskretsen innvilger idrettsrådet støtte på samme nivå som bevilgningen fra egen kommune, oppad begrenset til 350 000 kr pr år
  • Midlene skal som hovedregel gå til å ansette en koordinator for arbeidet som idretts- og aktivitetsråd
  • Man kan få samme beløp i to år så lenge den kommunale støtten forblir på samme nivå.
  • Prosjektstøtten forutsetter planer for hvordan man skal ivareta oppgaven som idretts- og aktivitetsråd.
  • Samarbeid med øvrig frivillighet blir en viktig del av prosjektarbeidet.
  • Forut for utbetaling av prosjektmidler for år to skal det sendes inn en kortfattet rapport på fremgangen i arbeidet.
  • Det forutsettes at mottagerne av prosjektmidler bidrar til erfaringsdeling med idrettskretsen og de øvrige prosjektdeltagerne.

 

Ta kontakt med Christian Karlsen for å komme i gang. 

E-post: christian.karlsen@idrettsforbundet.no
Telefon: 959 67 055

For mer informasjon om bakgrunnen til prosjektet, klikk her